Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

 

Danh sách 40 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN
chính thức của GIÁO HỘI

và Giáo phẩm + Chức vụ
trong HĐĐH Nhiệm kỳ 5 (2015-2019)

(Ghi chú: VPTTK Lập danh sách

theo từng Tiểu bang. Cập nhật 02-2016)

                                              ***


TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)

 

01. Chùa Bảo Vương

Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn

Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.

2A Mc Laughlin St  

ARDEER                                   VIC 3032

Tel 03-92661282; Mobile 0413-805788

Email: hthuyenton@gmail.com

 

01. Chùa Bảo Vương

Ni Sư Thích Nữ Thể Viên

Phó Thủ Quỹ GH

Chùa Bảo Vương

 2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032

Email: thienhanh_07@yahoo.com

 

02. Chùa Thiên Đức

Ḥa Thượng Thích Tịnh Minh

23 Craiegeilea Ave

ST ALBANS                  VIC 3021

Tel 03-93640539; Mobile 0421-189674

 

03. Chùa Linh Sơn

Ḥa Thượng Thích Tịnh Đạo

33-35 Radford St

RESERVOIR                 VIC 3073

Tel 03-94621799; Mobile 0413-416177

Email tinhdaothich@yahoo.com.au

 

04. Tu Viện Quảng Đức. Viện chủ

Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện Xă Hội

105 Lynch Rd

FAWKNER                   VIC 3060

Tel 03-93573544; Mobile 0450-378867

Website: www.quangduc.com

Email: vienchutvquangduc@gmail.com

 

04. Tu Viện Quảng Đức. Trụ Tŕ

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Phó Tổng Thư Kư GH, TVP TVHP

105 Lynch Rd

FAWKNER                   VIC 3060

Tel 03-93573544

Website: www.quangduc.com

Email: quangduc@quangduc.com

 

05. Chùa Giác Hoàng

Thượng Tọa Thích Giác Tín

Phó Tổng Thư Kư GH, TVP TN-GĐPT

124 Light Wood Rd

NOBLE PARK              VIC 3174

Mobile 0432-655852

Email: thichgiactin@gmail.com
Website: www.chuagiachoang.org

 

06. Chùa Kim Cang

Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ

100A Heatherton Rd

Narre Warren North      VIC 3804

Mobile 0423-555558

Email: thichnhuanchon@gmail.com

 

07. Chùa Bảo Minh

Đại Đức Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ

321-323 Kingston Rd

CLARINDA                   VIC 3169

Tel 03-85550604

Email: chuabaominhvic@gmail.com

 

08. Tu Viện Từ Ân

Đại Đức Hạnh Phẩm

26 Jacques Rd

NARRE WARREN NORTH, VIC 3804

Mobile 0606-608886

Website: www.tuvientuan.com

Email: hanhphamthich@gmail.com

 

09. Chùa Huệ Quang

Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ

10 Service St

SUNSHINE                    VIC 3020

Mobile 0421-448708

Email: huequangaustralia@yahoo.com.au

 

10. Chùa Diệu Âm

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

Chánh Thủ Quỹ GH

30 Willis St

ST ALBANS                  VIC 3021

Tel 03-93829977

Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com

 

11. Chùa Phật Quang

Ni sư Thích Nữ Chân Kim

176 Rupert St

West FOOTSCRAY      VIC 3011

Tel 03-96874920; Mobile 0413-941696

Email: phat.quang.temple@gmail.com

 

12. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xă Hội

80 Cyprus St

LALOR                          VIC 3075

Tel 03-94026274; Mobile 0422-610554

Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

 

13. Chùa Bồ Đề

Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên

30 Charles St

ST ALBANS                  VIC 3021

Mobile 0422-313922

Email: ngoclien1205@yahoo.com

 

TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)

 

14. Chùa Pháp Hoa

Ḥa Thượng Thích Như Huệ

Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội

20 Butler Ave

PENNINGTON              SA 5013

Tel 08-84478477

Email:  htnhuhue80@hotmail.com

 

14. Chùa Pháp Hoa, Trụ Tŕ

Đại Đức Thích Viên Trí

Tổng Vụ Phó TV TTXH & Nghi Lễ

20 Butler Ave

PENNINGTON              SA 5013

Mobile 0431-693086

Email: vientri15@yahoo.com.au

 

15. Chùa Quan Âm

Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 

Phó Thủ Quỹ GH

21 Hanson Road

WOODVILLE NORTH SA 5012

Tel 08-83472519 ; Mobile 0405 692 991

Email: vienthong666@yahoo.com.au

 

16. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc

Thượng Tọa Thích Minh Thường, Trụ Tŕ

50 David Terrace

KILKENNY                   SA 5009

Tel 08-71202670

Email: minhthuong2002@yahooo.com

 

TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)

 

17. Chùa Pháp Bảo

Ḥa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ

Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ Tŕ

148-154 Edensor Rd

ST JOHNS PARK          NSW 2176

Tel 02-96105452

www.phatgiaoucchau.com

Email: phapbao@bigpond.net.au

 

18. Thiền Lâm Pháp Bảo

Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ Tŕ

590 Bent Bassin Rd

WALLACIA                  NSW 2745

 

19. Thiền Viện Minh Quang

Ḥa Thượng Thích Minh Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

28-32 Chadderton St

CANLEY VALE            NSW 2166

Tel 02-97238700

Email: tminhhieu@yahoo.com

Website: thienvienminhquang.com

 

20. Chùa Huyền Quang

Thượng Tọa Thích Bổn Điền. Viện Chủ

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN              NSW 2200

Tel 02-97073347

Email: thichbondien@gmail.com

 

20. Chùa Huyền Quang

Thượng Tọa Thích Thiện Hiền. Trụ Tŕ

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

Phó Trụ tŕ Chùa Huyền Quang

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN              NSW 2200

Mobile 0412-457443

Email: thichthienhien@gmail.com

 

21. Chùa A Di Đà

Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ

52 Bareena St

CANLEY VALE            NSW 2166

Tel 02-87046317 ; Mobile 0412-637962

Email: chuaadida@ymail.com

 

22. Chùa Thiên Ấn

Thượng Tọa Thích Như Định

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp

71 Delamere St

CANLEY VALE            NSW 2166

Tel 02-87043362; Mobile 0431-313247

 

23. Chùa Trúc Lâm

Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên & GĐPT

13 Winspear Ave

BANKSTOWN              NSW 2200

Tel 02-97086339; Mobile 0422-310225

 

24. Chùa Long Quang

Thượng Tọa Thích Phổ Hương

Tổng Vụ Phó TV TTXH & Cư Sĩ

62 Alick St

CABRAMATTA           NSW 2166

Mob 0432-126234

Email: nguyenthich@gmail.com

 

25. Chùa Hưng Long

Thượng Tọa Thích Đạo Thông

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự

179 Gladstone St

CABRAMATTA           NSW 2166

Tel 02-97260394; Mobile 0422-432494

Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

 

26. Tu Viện Minh Giác

Đại Đức Thích Hạnh Hiếu

42 St Johns St

CABRAMATTA           NSW 2166

Tel 02-97243480

Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

 

27. Thiền Viện Vĩnh Đức

Đại Đức Thích Hạnh Hiếu

34 Allenby Rd

ROSEMORE                 NSW 2557

Tel 02-96067167

 

28. Tu Viện Nguyên Thiều

Đại Đức Thích Đạo Hiển

Tổng Vụ Phó VHGD & TN-GĐPT 

155 The Boulevarde

FAIRFIELD HEIGHTS  NSW 2165

Tel 02-97262661

Email: thichdaohien@gmail.com

 

29. Chùa Minh Giác

Đại Đức Thích Hạnh Tri

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ

564 The Horsley Dr.

SMITHFIELD                NSW 2164

Tel 02-97261030

Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

 

30. Chùa Liên Hoa

Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh

595 Canterbury Rd

BELMORE                    NSW 2192

Tel 02-98794378

Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au

 

31. Chùa Báo Ân 

Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xă Hội

12 Church St

CABRAMATTA                       NSW 2166

Mobile 0466-554929

Email: baoantemple@gmail.com

 

32. Tịnh xá Minh Đăng Quang

Sư Cô Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh

5 Coventry Rd

CABRAMATTA                       NSW 2166

Tel 02-97886847

 

33. Tịnh Xá Thanh Lương

Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên

37 Canberra St

ST JOHNS PARK                      NSW 2176

Tel 02.87121730; Mob 0470-340711

 

LĂNH THỔ ACT (Thủ đô Caberra)

 

34. Tu Viện Vạn Hạnh

Ḥa Thượng Thích Quảng Ba

Phó Hội Chủ GH

32 Archibald St

LYNEHAM                   ACT 2602

Tel 02-62575517; Mobile 0412-224553

Email: thichquangba@gmail.com

 

TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)

 

35. Quán Thế Âm Ni Tự

Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí, Viện Chủ

Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA           WA 6062.

Tel 08-93498887

 

35. Quán Thế Âm Ni Tự

Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo, Trụ Tŕ

Vụ Phó Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA           WA 6062

Tel 08-93498887

Email: quantheamnitu.au@gmail.com

 

36. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc

Thượng Tọa Thích Minh Hội. Trụ Tŕ

                    5 Hyem  Road 

                      Herne Hill, WA 6056

Tel 08-92964259

Email: thichminhhoi68@gmail.com

 

Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN

 

37. Chùa Giác Nhiên

Ḥa Thượng Thích Trường Sanh

Phó Hội Chủ / Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục

70A Avenue Rd, Otahuhu

AUCKLAND,    NEW ZEALAND

Tel 64-9-2761747; 64-9-2761745

Email: thichtruongsanh@yahoo.com

 

38. Chùa Trí Đức

Đại Đức Thích Đạo Nguyên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục

321 Massey Rd

Mangere East, Auckland

Tel 64-9-2762211

Email: chuatriduc@yahoo.co.nz

 

TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane)

 

39. Chùa Linh Sơn

Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

89 Rowe Tce

DARRA             QLD 4076

Tel 07-33754268

 

40. Chùa Pháp Quang

Thượng Tọa Thích Nhật Tân

Tổng Thư Kư GH

12 Freeman Rd

DURACK          QLD 4077

Tel 07-33721113; Mobile 0402-442431

Email: thnhattan@yahoo.com.au

Website: www.phapquang.com.au

 

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com