Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội
Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết

 

 

 

 


(xem tiếp)

 

 

 

 

 

THÔNG BẠCH VU LAN PL 2558

của Hòa Thượng Thích Như Huệ

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL / TTL.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Vu Lan là lễ truyền thống lâu đời có từ thời Đức Phật còn tại thế hơn 2,500 năm trước; đồng thời cũng là lễ tiết quan trọng phổ thông của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa mà tổ tiên chúng ta đã giữ gìn qua nhiều thế hệ.

(xem tiếp)

 

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

TIN MỚI NHẤT

 

Quyết Ðịnh Tổ Chức Ðại Hội Kỳ 5.  HT Thích Như Huệ

 

Quyết Ðịnh Thành Phần Nhân Sự Lễ Hiệp Kỵ (Về nguồn 8)  HT Thích Như Huệ

 

Thông Bạch về Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư (Về Nguồn 8) HT Bảo Lạc

 

Thông Báo Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 14. HT Quảng Ba
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au