Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội

Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết

 

 

 

 
Thông Bạch Xuân Bính Thân 2016

 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

 

(Kính mời vào xem)

 

Kính mời xem hình ảnh 5 ngày
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 15

 

THÔNG BẠCH VU LAN

của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

 (xem tiếp).

 

 

 

 

 ht thich tam chau

 

THÔNG TƯ

Lễ Tưởng Nguyện Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, Úc Châu
(xem tiếp)

 

 

 

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 16 (2015
tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

 


(Xem tiếp)

 

 

 

 

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

Thông Bạch Phật Đản 2639

 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

 

 


(xem tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

TIN MỚI NHẤT

 

Quyết Ðịnh Tổ Chức Ðại Hội Kỳ 5.  HT Thích Như Huệ

Quyết Ðịnh Thành Phần Nhân Sự Lễ Hiệp Kỵ (Về nguồn 8)  HT Thích Như Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au