Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội

Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết


 
Thông Bạch Xuân Đinh Dậu 2017
của Hòa Thượng Hội Chủ
(Xem tiếp)
Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16
của GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
tổ chức tại Kyneton, Victoria
thành tựu viên mãn

(Xem tiếp)


 Thành Kính Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

(Xem tiếp)

 

 


(Xem tiếp)***

 


(Kính mời xem tiếp)

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au