Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội
Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết

 

 

 

Thông Bạch Phật Đản 2638

của Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

(xem tiếp)

 

 

 

 

TIN MỚI NHẤT

Thông Báo Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 14. HT Quảng Ba
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 15.
TT Tâm Phương

Thông Bạch về Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư (Về Nguồn 8) HT Bảo Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au