Hội Đồng Chứng Minh
Hội Đồng Giáo Phẩm
Hội Đồng Điều Hành
Thành Viên Giáo Hội
Hiến Chế Giáo Hội
Nội Quy Sinh Hoạt
Các Kỳ Đại Hội

Tư liệu lưu trữ

Lễ Hiệp Kỵ
An Cư  
Khóa Tu Học
Hình ảnh Tự Viện

Liên Kết

 

 

 

 

 

Thông Bạch Phật Đản 2639

 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

 

 


(xem tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

TIN MỚI NHẤT

 

Quyết Ðịnh Tổ Chức Ðại Hội Kỳ 5.  HT Thích Như Huệ

Quyết Ðịnh Thành Phần Nhân Sự Lễ Hiệp Kỵ (Về nguồn 8)  HT Thích Như Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au