PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

 
*Ban Thường Trực Hội Đồng Điều Hành
(Nhiệm kỳ 2022-2026)


Hội Chủ: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Phó Hội Chủ 1: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chánh Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Thượng Tọa Thích Tâm PhươngHội Đồng Điều Hành 
(Nhiệm kỳ 2022-2026)
Hội Chủ: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Phó Hội Chủ 1: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Như Định

Tổng Thư Ký:  Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký 1: Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký 2: Thượng Tọa Thích Viên Trí

Chánh Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Phó Thủ Quỹ 1: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ 2: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó:  TT Thích Giác Tín
*Vụ Ni Bộ (Trực Thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp & Giáo Dục: TT Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó & Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Nguyên Khai
Thư Ký: SC Thích Nữ Phổ Huệ
Ủy viên: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, NS Thích Nữ Thảo Liên
Ban Truyền Thông: Đh Quảng Thiện Duyên, Đh Huệ Ân, Đh Giác Liên Thanh, Đh Huệ Mai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ & Thanh Niên: TT Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó 1:  ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Huệ Nhẫn

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội & Tài chánh: NS TN Tâm Lạc
Tổng Vụ Phó 1: TT Thích Minh Hội
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Thành Liên
Thư Ký: Đh Diệu Ánh
Thủ Quỹ: Đh Diệu Hòa, Đh Tâm Huệ

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ & Văn Hóa: TT Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó:  TT. Thích Viên Tịnh
Uỷ viên: ĐĐ. Thích Hạnh Phát
Thư Ký & Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Huệ Minh

 
 
KẾT NỐI CÙNG PGUC