PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
PHẬT GIÁO ÚC CHÂU
Facebook


TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
VĂN PHÒNG CHÁNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Chùa Pháp Bảo
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành
VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành


LIÊN LẠC
Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của quý độc giả xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo biểu mẫu bên dưới:
Họ & Tên *
Email *
Điện thoại *
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin