PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Lễ an vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn và Quan Âm Lộ Thiên tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu

16 Tháng Ba 202010:49 SA(Xem: 7463)
Lễ an vị Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn và Quan Âm Lộ Thiên tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu
Lễ an vị Tôn Tượng
Bổn Sư Thích Ca Nhập Niết Bàn
và Quan Âm Lộ Thiên 
tại Tu Viện Từ Ân, Victoria, Úc Châu
(Vào lúc 10:30 sáng, chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020
( nhằm ngày rằm tháng 2 năm Canh tý)
10:30 am: Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
Niệm Phật cầu gia hộ
Tuyên bố lý do- giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh ( HT Thích Quảng Ba )
Cảm tạ của Ban Tổ chức
Nghi thức Lễ an vị 
Tiến chư Hương Linh
11:50 am: Cúng dường Trai Tăng
Phật tử dùng trưa
1:30pm Thí Thực Cô Hồn- Hoàn Mãn


le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (1)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (3)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (5)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (6)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (7)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (8)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (9)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (10)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (11)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (12)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (13)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (14)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (15)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (16)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (17)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (18)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (19)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (20)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (21)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (22)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (23)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (24)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (25)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (26)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (27)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (28)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (29)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (30)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (31)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (32)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (34)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (35)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (38)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (39)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (40)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (42)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (44)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (47)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (50)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (51)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (52)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (53)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (55)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (56)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (58)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (59)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (60)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (61)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (62)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (63)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (64)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (65)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (66)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (67)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (68)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (69)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (70)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (71)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (72)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (73)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (74)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (75)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (76)le an vi-tuong dai lo thien-tv tu an (77)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC