PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Chùa A Di Đà tổ chức cơm chay gây quỹ cứu trợ cháy rừng tại Úc châu (19.01.2020) 19/1/2020

19 Tháng Giêng 20209:00 CH(Xem: 8662)
Chùa A Di Đà tổ chức cơm chay gây quỹ cứu trợ cháy rừng tại Úc châu (19.01.2020) 19/1/2020
chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (1)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (2)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (3)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (4)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (5)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (6)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (7)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (8)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (9)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (10)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (11)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (12)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (13)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (14)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (15)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (16)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (17)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (18)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (19)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (20)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (21)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (22)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (23)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (24)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (25)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (26)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (27)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (28)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (29)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (30)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (31)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (32)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (33)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (34)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (35)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (36)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (37)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (38)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (39)chua a di da-gay quy giup nan nhan hoa hoan (40)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC