PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

Khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội

27 Tháng Hai 20206:57 CH(Xem: 5223)
Khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội

 

An Cư Kiết Hạ năm 2012 tại TV Vạn Hạnh, ACT
Khai mạc: Thứ Tư 04/07/2012
Bế Mạc: Thứ Năm: 14/07/2012

 

 

An Cư Kiết Hạ năm 2013 tại TV Minh Quang, Sydney
Khai mạc: Thứ Ba 02/07/2013
Bế Mạc: Thứ Sáu: 12/07/2013

 

 

An Cư Kiết Hạ năm 2014 tại TV Quảng Đức, Melbourne
Khai mạc: Thứ Ba 01/07/2014
Bế Mạc: Thứ Sáu: 11/07/2014

 

 

An Cư Kiết Hạ năm 2015 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney
Khai mạc: Thứ Sáu: 01/07/2015
Bế Mạc: Thứ Hai: 11/07/2015

 

An Cư Kiết Hạ năm 2016 tại TV Quảng Đức, Melbourne
Khai mạc: Thứ Ba: 05/07/2016
Bế Mạc: Thứ Sáu: 15/07/2016

 

An Cư Kiết Hạ năm 2017 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc:
Khai mạc: Thứ Hai: 10/07/2017
Bế Mạc: Thứ Năm: 20/07/2017

 

An Cư Kiết Hạ năm 2018 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc:
Khai mạc: Thứ Ba: 10/07/2018
Bế Mạc: Thứ Sáu: 20/07/2018

An Cư Kiết Hạ năm 2019 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney:
Khai mạc: Thứ Tư 10/07/2019
Bế Mạc: Thứ Bảy 20/07/2019

 

 

An Cư Kiết Hạ năm 2020 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney
Khai mạc: Thứ Hai: 06/07/2020
Bế Mạc: Thứ Năm: 16/07/2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC