PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm Ủng Hộ Nạn Nhân Bị Thiên Tại Lũ Lụt Các Tỉnh Miền Trung Việt Nam

12 Tháng Mười 20204:21 SA(Xem: 3363)
Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm Ủng Hộ Nạn Nhân Bị Thiên Tại Lũ Lụt Các Tỉnh Miền Trung Việt Nam

Phương Danh 
Quý Phật Tử Phát tâm Ủng Hộ Nạn Nhân Bị Thiên Tại Lũ Lụt
Các Tỉnh Miền Trung Việt Nam

 

1. Thanh Phi: $200
2. Quảng Diệu Trí: $200
3. Cụ Thiện An: $200
4. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $100
5. Nguyên Quảng Tánh: $100
6. Liên Huệ: $200
7. Hồng Hạnh: $100 (bank)
8. Linh Vân: $100 (bank)
9. Nguyên Như: $200
10. Thọ Thái: $100 (bank)
11. Diệu Ngọc: $100
12. Thanh Anh: $100
13. Huệ Hương: $200 (bank)
14. Bảo Diệu Nguyện: $150 (bank)
15. Diệu Hiền-Tâm Quang: $100 (bank)
16. Nguyên Yên-Văn Cao: $100
17. Hoàng Lan - Jordan : $100 (bank)
18. Khánh Đào: $100
19. Hà Thiên Thanh: $500 (bank)
20. Tạ Thị Chuyên: $100
21. Tâm Hiếu (USA): $134 (bank)
22. Diệu Hảo-Nguyên An: $200 (bank)
23. Nguyên Hằng-Nguyên Tường: $300 (bank)
24. Quảng Diệu: $100 (bank)
25. Quảng Tuệ: $100 (bank)
26. Quảng Thiện: $100 (bank)
27. Quảng Ngộ: $100 (bank)
28. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng: $100
29. Viên Minh Nguyễn Thành Mẫn: $100
30. Quảng Thuận: $500 (bank)
31. Nguyên Quảng Hiền: $100
32. Nguyên Quảng Nguyệt: $100
33. Daniel Trần - Nguyên Quảng Nhật $100
34. Brain Trần - Nguyên Quảng Trung $100
35. Ánh Liên - Huệ Liên Jasmine Grandma's $50
36. Nguyên Từ: $100
37. Phan Như Ngọc Hân: $50
38. Ngoại Danh, pd: Diệu Thanh: $100 (bank)
39. BS Hoàng Trang : $200 (bank)
40. Đặng Thị Như :$100 (bank)
41. Martina Tran : $100 (bank)
42. Helen Huong :$50 (bank)
43. Thuỷ Hồng Lý : $50 (bank)
44. Mai Diệu Hoàng :$100 (bank)
45. Tâm Quảng Hoá :$50 (bank)
46. Nguyệt Tăng : $50 (bank)
47. Cháu Thien Tran :$30 (bank)
48. MC Mỹ Phước: $50 (bank)
49. Giới Nghiêm Lan Anh: $50 (bank)
50. Bảo Kim Mai: $200 (bank)
51. Huệ Chánh-Tâm Hương: $100 (bank)
52. HL Liễu Độ-HL Nhuận Thích : $50 (bank)
53. Nhuận Anh (Ngọc Vivian) - Lavie Quỳnh: $50 (bank)
54. Nguyên Nhật Phúc: $200 (bank)
55. Dung Nguyễn: $100
56. Hòa Ngọc-Quảng Minh: $100 (bank)
57. Quảng Tịnh Thiện (Kiều Liên): $100 (bank)
58. Gia Đình Vân-Tuân: $500 (bank)
59. Nguyên Kim Ngọc: $500
60. Nguyên Quảng Ngọc: $500
61. Nguyên Thảo-Nguyên Tân: $100 (bank)
62. Diệu Trí-Tâm Chân: $ 100
63. Bích Nghiêm $ 100
64. Nguyên Nhật Mỹ $ 100
65. Duyên Khánh Trúc $ 100
66. Thúy Nguyên Nhật Thanh $100
67. Tâm Nhân $ 100
68. Huệ Thuyền - Quảng Liên $ 100
69. Quảng Như $ 500 (bank)
70. Nguyên Quảng Kim: $200 (bank)
71. Nguyễn Xuân Bằng: $200
72. Từ Ngọc (Bích Vân): $200
73. Huệ Trí: $500
74. Nguyên Đà: $100 (bank)
75. Nguyên Quảng Thiện (Lan Ngo): $300 (bank)
76. Nguyên Quảng Thịnh (Phương Lai): $500
77. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $100
78. Vương Thị Vương Biển: $50 (bank)
79. Diệu Đài Khánh Vân: $100 (bank)
80. Quỳnh Dung: $100 (bank)
81. Hồng Yến Diệu Trúc: $100 (bank)
82. Khánh Linh: $100 (bank)
83. Thanh Độ (Sydney): $200 (bank)
84. Diệu Mỹ Thanh Lan: $1000
85. Bảo Diệu Hạnh: $100 (bank)
86. Trúc Ngọc: $100 (bank)
87. Trang Nguyễn: $50
88. Nhung Phùng ( nhóm múa Âu Cơ ) : $100
89. Ngân Huỳnh: $200
90. Đồng Thể: $200
91. Linh Nguyệt: $100
92. Diệu Trầm: $200
93. Linh Thảo: $100
94. Quảng Tâm, Quảng Pháp Định: $1,500 (bank )
95. Kim Chi Hồng Ngọc: $300
96. Quảng Diệu Ngộ Mai Trịnh: $100 (bank)
97. Louis Huỳnh: $$100 (bank)
98. Liana Huỳnh: $50 (bank)
99. Albert Huỳnh: $200 (bank)
100. Kim Thu Huỳnh: $100 (bank)
101. Amelia Rose Huỳnh: $200 (bank)
102. Marie Huỳnh: $100 (bank)
103. Vạn Phùng: $100 (bank)
104. Tịnh Bảo Loan Phan: $100 (bank)
105. Trần Minh Jasmine Grandpa: $50
106. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $200 (bank)
107. Quảng Hỷ (Nguyễn Thị Trợ): $100 (bank)
108. Minh Chính-Diệu Thiện: $100 (bank)
109. Quảng Tiến (Huy)-Quảng Bảo (Hoàng): $100 (bank)
110. Quách Hương: $100
111. Quách Mỹ Dung: $100 (bank)
112. Văn Chí Hùng: $100 (bank)
113. Thiện Phước-Diệu Kim: $1000 (bank)
114. Nguyên Nhật Tín: $500
115. Hồ Thị Hồng, pd: Nguyên Liên: $100 (bank)
116. Võ Mỹ Lệ, pd: Nguyên Chung: $50 (bank)
117. Liên Hải: $50 (bank)
118. Hồ Thị Lê:$100 (bank)
119. Nguyễn Văn Hòa:$100 (bank)
120. Nguyên Nhật Tịnh: $100 (bank)
121. Nguyện Thiện Phước: $100 (bank)
122. Quảng Tuệ Lộc: $100 (bank)
123. Nguyên Nhật Tú: $100 (bank)
124. Quảng Pháp: $100 (bank)
125. Quảng Bảo Minh: $100 (bank)
126. Nguyễn Thị Tuyết: $200 (bank)
127. Kim Khánh: $100 (bank)
128. Nguyên Quảng Hương, Bé Hiển: $100
129. Cụ Chơn Tâm Đạo : $50
130. Minh Trí-Huệ Linh: $200 (bank)
131. Gia đình Cụ Bà Nguyên Tánh: $500 (bank)
132. Huệ Lan: $200 (bank TV Từ Thiện)
133. Quảng Hỷ-Quảng Đạm: $200 (bank)
134. Ông/bà Lệ Hiển-Lệ Nguyện (Ngọc Hạnh): $200 (bank)
135. Nguyên Trâm: $100 (bank)
136. Nguyên Đức Ngộ ( Đỗ Hạnh-Liên): $50 (bank))
137. Nguyễn Thị Ái Ly $100 (bank )
138. Nguyễn Quang Đức $100 (bank)
139. Nguyễn Thị Ngọc Thu $100 (bank)
140. Nguyễn Thị Thu Trâm $100 (bank)
141. Nguyễn Văn Trung $100 (bank)
142. Nguyên Tuệ Châu ( Mận) $100 (bank)
143. Nguyên Nhật Hưng ( Trà) $100 (bank)
144. Đỗ Ngọc Bích Beatrice: $50 (bank)
145. Đỗ Quang Huy Andrew-Uyên $100 (bank)
146. Đỗ Ngọc Hân Hannah-Justin $100 (bank)
147. Nguyên Quảng Hoa: $100
148. Lai Văn Thôn: $100 (bank)
149. Lai Kim Ken: $100 (bank)
150. Lai Kim Siêu: $200 (bank)
151. Lai Kim Em: $100 (bank)
152. Phạm Thu Phương: $100 (bank)
153. Trần Tú Hồng: $100 (bank)
154. Trần Ngọc Minh: $200 (bank)
155. Dương Thị Thu Dung: $100 (bank)
156. Nguyên Chơn Tâm: $100 (bank)
157. Đinh Thị Lai: $50
158. Quảng Niệm: $100
159. Quảng Mẫn: $100
160. Quảng Giải: $100
161. Quảng Hạnh: $100
162. Linh Hà: $100 (TP)
163. Hoàng Lan (Bánh Mì St.Albans): $1000
164. Ngọc Hoa: $100 (bank)
165. Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $100 (bank)
166. Diệu Tuyết Thanh Vân : $100 (bank)
167. Lê Văn Châu: $50
168. Diệu Ngộ Lê Thị Cấp: $300 (bank)
169. Hoa Dao $ 100.00 (bank)
170. Dung Thieu $ 100.00 (bank)
171. Tien Thieu $ 100.00 (bank)
172. Sonny Thieu $100.00 (bank)
173. Manh Thieu $100.00 (bank)
174. Quảng Tịnh Thiều Văn. $ 200.00 (bank)
175. Nguyễn Thị Vui (Diệu Hoà ) :$200 (bank)
176. Nguyễn Ngọc Hoa (Diệu Mỹ) : $200 (bank)
177. Quảng Thiện Từ: $100 (bank)
178. Quảng Thiện Tâm: $100 (bank)
179. Gia Đình Cụ Lê Mai Tươi: $200 (bank QĐ)
180. Nguyễn Thị Tâm Diệu Lạc: $50
181. Như Ý: $50
182. Lưu Thị Liên $100 (bank)
183. Bé Jessica: $20 (bank)
184. Chân Mỹ Nguyện: $80 (bank)
185. Đức Nghiêm-Diệu Hiếu: $1000 (bank)
186. Diệu Chơn (Giàu): $100
187. John H Đặng: $100
188. David K Đặng: $100
189. Quảng Tường Nguyên: $100 (bank)
190. Huệ - Nguyên Thiện, $50
191. Mỹ - Nguyên Kiều $50
192. HL - Diệu Tâm $50
193. Thi Ginh Nguyễn $100
194. Thiện Giác $200 (bank)
195. Minh Hải $200 (bank)
196. Nguyên Quảng Tường $100 (bank)
197. Khánh Xuân $100 (bank)
198. Ngô Xuân Trang $100 (bank)
199. Khánh Huệ $100 (bank)
200. Khánh Đức $100 (bank)
201. Diệu Yến $200 (bank)
202. Thiện Tín + Cẩm Hồng $100 (bank)
203. Nguyễn Tuấn Mạnh: $100 (bank)
204. Nguyễn Tuyết Mai: $100 (bank)
205. Nguyễn Tuấn Mark: $100 (bank)
206. Nguyễn Tuấn Michael: $100 (bank)
207. Quảng Kim : $100 (bank)
208. Nguyên Nhật T Như Mai: $200 (bank)
209. Chất Ngọc Châu Trần: $100 (bank)
210. Tuyết Mai Bùi: $400 (bank)
211. Jennifer Ly - Ngộ Hiền : $100 (bank)
212. Thiện Hạnh: $100 (bank)
213. Nguyên Thể-Huệ Hà: $500 (bank)
214. Nguyên Thiện Dũng: $400 (bank)
215. Gia Đình Bình Vương: $1,100 (bank)
216. Gia Đình Nguyên Khôi: $300 (bank)
217. Liên Minh: $50 (bank)
218. Từ Phú: $50 (bank)
219. Trần Lâm Chiêu: $100 (bank)
220. Diệu Hiền- Xuân Huy: $100
221. Trần Thị Niệm: $100 (bank)
222. Trần Thị Nhớ: $100 (bank)
223. HL Cụ Nguyễn Thị Lệ (Thiện Đạo): $1000
224. HL Cụ Lý Thị Lan (Tịnh Hòa): $500
225. Con cháu của Cụ Lý Thị Lan (Tịnh Hòa): $1000
226. Thanh Độ (Sydney): $100 (bank)
227. Bảo Diệu Nguyện: $50 (bank)
228. GĐ BS Nguyễn Đình Lộc (Brisane): $200 (bank QĐ)
229. GĐ Cụ Ngọc Châu-Ngọc Linh: $500 (bank)
230. Steve NTBảo-Tuyết NTHạnh: $500 (bank)
231. Jenny Phan: $100 (bank)
232. Diệu Tâm: $500 (bank)
233. Lại Minh Khôi: $400 (bank)
234. Đức Anh Nguyễn: $100 (bank)
235. Hòa Niệm: $100 (bank)
236. Khánh Ngọc: $100 (bank)
237. Minh Đăng-Viên Thường: $200 (bank)
238. Nghiêm Chánh: $100 (bank)
239. Bình Anson: $100 (bank)
240. Nguyễn Như Hoàng: $100 (bank)
241. Phạm Minh Mạng: $100 (bank)
242. Diệu Hồng-Tâm Ngọc: $200
243. HL Cụ Nghiêm Xuân Tự: $200
244. Cụ Diệu Dung: $200
245. Thiện Kim, Thiện Lý: $200
246. Nguyên Hương: $100
247. Đinh Thị Lai: $50
248. Hà Nghĩa: $500
249. Kim T Nguyễn: $20 (cheque)
250. Lâm Tuyết Mai: $500 (bank)
251. Thiên An-Minh Vinh: $100
252. Viên An-Veronica: $100
253. Tú Dublin: $250 (bank)
254. Chị Huy Nguyễn (Brisbane): $350 (bank)
255. Trấn Nam, Trấn Việt, Kiều Nhi: $200 (bank)
256. Maxwell & Jackie Le $100
257. Nguyên Lành: $100 (bank)
258. Minh Đăng-Ngọc Đức: $100 (bank)
259. Claudia Nguyễn: $600 (bank)
260. Thomas & Julia: $200 (bank)
261. Diệu Mỹ-Đồng Thanh Minh: $500
262. Liên Đặng: $500 (bank)
263. Ẩn danh (Money order): $500
264. Thanh Mai: $100 (bank)
265. Cụ Diệu Đông: $200 (bank)
266. Tâm Huệ: $100 (xe hành hương số 8)
267. Lệ Trụ: $200
268. Châm: $50
269. Ngọc Lu: $50
270. Chị Nhung: $50
271. Chị Danh: $20
272. Chị Hoa:$50
273. Chị Liễu Diệu Toàn: $50
274. Chị Thu: $50
275. Chị Hoa : $50
276. Chị Há: $50
277. Chị Diệp: $10
278. Cô Linh: $50
279. Danny Trần: $50
280. Tánh Hồng: $100 (bank)
281. Nguyên Quảng Hòa: $100
282. Chân Hải Linh (Trinh Heath): $50 (bank)
283. Hoàng Dung: $50
284. Từ Chúc Ngọc: $100
285. Thủy Tô MT : $500 (bank)
286. Huệ Đức Nguyễn Quý Phước: $100 (bank QĐ)
287. Võ Bích Ngọc: $50 (bank)
288. Lê Văn Cư: $200
289. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi: $5000 (bank)Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

Vài hình ảnh
Chư Tôn Đức Giáo Hội Úc Châu
ủy lạo trao quà tình thương cho nạn nhân 
Thiên Tai Bão Lụt 5 tỉnh miền Trung Việt Nam vào năm 2017


cuu tro mien trung (1)cuu tro mien trung (2)cuu tro mien trung (3)cuu tro mien trung (4)cuu tro mien trung (5)cuu tro mien trung (6)cuu tro mien trung (7)cuu tro mien trung (8)cuu tro mien trung (9)cuu tro mien trung (10)cuu tro mien trung (11)cuu tro mien trung (12)cuu tro mien trung (13)cuu tro mien trung (14)cuu tro mien trung (15)cuu tro mien trung (16)cuu tro mien trung (17)cuu tro mien trung (18)cuu tro mien trung (19)cuu tro mien trung (20)cuu tro mien trung (21)cuu tro mien trung (22)cuu tro mien trung (23)cuu tro mien trung (24)cuu tro mien trung (25)cuu tro mien trung (26)cuu tro mien trung (27)cuu tro mien trung (28)cuu tro mien trung (29)cuu tro mien trung (30)cuu tro mien trung (31)cuu tro mien trung (32)cuu tro mien trung (33)cuu tro mien trung (34)cuu tro mien trung (35)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC