PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thư kêu gọi gởi tài liệu cho Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại kỳ 7

01 Tháng Mười Một 20224:11 CH(Xem: 1257)
Thư kêu gọi gởi tài liệu cho Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại kỳ 7

Letterhead-2022-2026

 

Phật lịch: 2566. Melbourne 01/11/2022

 

THƯ KÊU GỌI

GỞI TÀI LIỆU CHO
 KỶ YẾU ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 7

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật

 

 Kính gởi:
-Chư Tôn
Hòa Thượng Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn.
-Hòa Thượng Hội Chủ, Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
-Đồng kính gởi: Chư Tôn Đức Trụ Trì Tự Viện & Quý Thành viên Giáo Hội

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý Thành viên Giáo Hội,

Đại Hội Khoáng Đại kỳ 7 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, nhiệm kỳ 2022-2026 được tổ chức tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu, từ ngày 4-5/6/2022, và đã thành công viên mãn.

Như 6 kỳ Đại Hội trước đây, sau Đại Hội Khoáng Đại, Giáo Hội cho ấn hành một tập kỷ yếu để lưu giữ lại những văn kiện và hình ảnh cần thiết.

Thay mặt Ban Biên Tập Kỷ Yếu, nay chúng con kính thỉnh Chư Tôn Đức thành viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành, Trụ Trì Tự Viện Thành Viên Giáo Hội, quý Đạo hữu, hoan hỷ gởi bài đóng góp cho Kỷ Yếu Đại Hội kỳ 7 này. Bài vở cho kỷ yếu bao gồm nhiều thể loại như thơ, văn, cảm niệm, đề án Phật sự của các Tổng Vụ, tương lai của PGVN tại Úc, hướng phát triển và hội nhập của PGVN vào xã hội Úc v.v... đặc biệt xin Chư Tôn Đức hoan hỷ gởi một bài viết ngắn gọn về tiểu sử Chùa và sinh hoạt Phật sự tại bổn tự của mình trong những năm qua, để chúng con đăng vào kỷ yếu. Đây là một tài liệu quan trọng đối với quá trình phát triển của tự viện thành viên GH nói riêng và lịch sử PGVN tại Úc nói chung. Tập Kỷ Yếu này không những phổ biến cho thành viên tự viện, Phật tử các giới mà còn biếu tặng hệ thống thư viện quốc gia Úc, Đại Học Úc và Cộng Đồng người Việt trên khắp liên bang Úc cũng như online trên mạng internet.

Để tránh mất thời gian và không bị thất lạc tài liệu, xin quý Ngài hoan hỷ gởi tài liệu qua email: giaohoiucchau@gmail.com  càng sớm càng tốt, hạn chót là 30/02/2023, nếu không có email, xin hoan hỷ gởi USB tài liệu đã đánh máy và hình ảnh về địa chỉ: Ban Kỷ Yếu Đại Hội kỳ 7, Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3050.

Dự kiến tập Kỷ yếu sẽ được tiến hành layout, in ấn và sẽ ra mắt trong Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 (tháng 7-2023) tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW.

Chân thành cảm tạ Chư Tôn Đức, thành kính chúc nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Bồ Đề nguyện mãn và Phật sự viên thành.
Kính thư,
TM. Hội Đồng Điều Hành
Tổng Thư Ký
 (Xem bản pdf có ấn ký)
        TT.Thích Nguyên Tạng       
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC