PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Đại Hội Khoáng Đại kỳ 01 tại Sydney (1999)

02 Tháng Tư 200211:59 SA(Xem: 3191)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 01 tại Sydney (1999)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand
KỶ YẾU
BOOK OF FACTS

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI TRONG 3 NGÀY TẠI SYDNEY
BE. 2543, SYDNEY 10- 12 SEPTEMBER, 1999

MỤC LỤC
KỶ YẾU ĐẠI HỘI

 1. Diễn văn khai mạc
 2. Đạo từ HT Thích Hộ Giác
 3. Đạo từ của Viện Tăng Thống (HT Thích Huyền Quang)
 4. Thư chúc mừng của VHĐ (HT Thích Quảng Độ)
 5. Hình ảnh
 6. Chúc từ HT Thích Huyền Vi
 7. Diễn văn ông Philip Ruddock (Tổng Trưởng Di Trú Liên bang)
 8. Đại diện Thủ Hiến (Mr.Ned Maruncic)
 9. Đạo từ Viện Tăng Thống (Bản dịch tiếng Anh)
 10. Thư chúc mừng của VHĐ (Tiếng Anh)
 11. Diễn văn khai mạc (Tiếng Anh)
 12. Diễn văn HT Thích Hộ Giác
 13. Hình ảnh
 14. Thư mời Đại Hội TT Thích Quảng Ba
 15. Đạo từ HT Thích Thắng Hoan
 16. Chúc từ HT Thích Tâm Châu
 17. Đạo từ HT Thích Minh Tâm
 18. Chúc từ HT Thích Mãn Giác
 19. Chúc từ HT Thích Thiền Ấn
 20. Chúc từ HT Thích Huyền Tôn
 21. Đại Hội thành công viên mãn (Báo Nhân Quyền)
 22. Chúc từ (HT Thích Thiện Tâm)
 23. Chúc từ (TT Thích Viên Lý)
 24. Chúc từ của Đại biểu Cư sĩ (Hoằng Phi Lưu Hoằng Nguyện)
 25. Thư chúc mừng của Phật tử Vic (Ng Bá Phụng)
 26. Một loài hoa thơ (Như Tạng)
 27. Lời cảm tạ (ĐĐ Thích Tâm Phương)
 28. Hình ảnh
 29. Đại Hội thành lập GH (Lâm Như Tạng)
 30. Thư tri ân & cảm tạ (TT Thích Bảo Lạc)
 31. Hội Đồng Chứng Minh
 32. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương
 33. Hội Đồng Điều Hành
 34. Đại Hội Giáo Hội (Báo Nhân Quyền)
 35. Dư âm sau Đại Hội
 36. Hình ảnh
 37. Quyết Nghị của Đại Hội
 38. Hiến chế Giáo Hội
 39. Nội Quy
 40. Hình ảnh
 41. Tài chánh chi thu (TQ. ĐĐ Thích Như Định)
 42. Chương trình Đại Hội (TT Thích Quảng Ba)
  * Gratitude anh apprieciate (Ven. Thích Bảo Lạc)
 43. Danh sách các Chùa


TRI ÂN
Các bậc Thầy Tổ đã hy hiến cho đạo pháp và nhân loại.

IN MEMORY
Of the devotion of our Patriarchs and Teachers who were dedicated to Buddhism and mankind.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC