PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 22 của Giáo Hội tại Tu Viện Quảng Đức

25 Tháng Ba 202411:28 SA(Xem: 380)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 22 của Giáo Hội tại Tu Viện Quảng Đức


Letter head_TV Quang Duc_2024
Tu Viện Quảng Đức, ngày 25/03/2024


 

THƯ CUNG THỈNH
Tham Dự Khóa An Cư kỳ 22

tại Tu Viện Quảng Đức


 

 Kính gởi:        -Chư Tôn Hòa Thượng Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

                       -Hòa Thượng Hội Chủ, Chư Tôn Hòa Thượng Phó Hội cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều Hành
Đồng kính gởi: -Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ Trì Tự Viện & quý Thành viên Tăng Ni trong Giáo Hội


 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


 

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

 

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi –Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm chư Tăng Ni thành viên đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập. Năm nay, Tu Viện Quảng Đức được Hội Đồng Điều Hành và Tổng Vụ Tăng Sự giao phó trách nhiệm tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội theo ngày giờ như sau:

 

Địa điểm: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060
Thời gian: Từ ngày thứ Bảy 6/7 đến ngày 13/7/2024


Lễ Kiết Giới Trường, đối thú An Cư: 6 giờ sáng ngày thứ Bảy 6/7/2024
Lễ Khai Mạc Khóa An Cư: 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 6/7/2024.
Lễ Giải Hạ và Bế Mạc Khóa An Cư: lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 13/7/2024.

 

Thay mặt Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm chứng minh, kiết giới an cư, thọ trì giới pháp, giảng dạy giáo lý, tu học trong một tuần lễ, để cho hàng hậu học chúng con được ân triêm công đức.

Kính mời Chư Tôn Đức tham dự phiên họp tiền An Cư lúc 7 giờ tối thứ Sáu 05/07/2024 tại Tu Viện Quảng Đức để thành lập Ban Chức Sự Trường Hạ.

Để chu toàn công việc đón rước, sắp xếp phòng ốc… kính mong quý Ngài hoan hỷ phúc đáp sớm qua phiếu hồi báo (Đính kèm) trước ngày 15/6/2024.

 

Thành tâm bái thỉnh và kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Thành tâm cung thỉnh,
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức,

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC