PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Quyết Định Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

04 Tháng Giêng 20227:09 SA(Xem: 9160)
Quyết Định Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
phat thuyet phap


letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

Số 28-6/HĐĐH/HC/QĐ                                                               Phật lịch 2565

 


QUYẾT ĐỊNH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ VII

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan- Chiếu Thư đồng thuận tổ chức Đại Hội Khoáng Đại của 8 thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Tâm Phương) để giải quyết những bế tắc nội bộ, do đó Giáo Hội buộc phải triệu tập Đại Hội Khoáng Đại kỳ 7 trước thời hạn một năm mà không phải theo Hiến Chương như thường lệ.

- Chiếu Thư của 14 Tăng Ni ở Victoria (gởi ngày 29/12/2021) và 19 Tăng Ni  ở NSW (gởi ngày 1/12/2021) yêu cầu HT Hội Chủ triệu tập Đại Hội Khoáng Đại kỳ VII
- Chiếu biên bản phiên họp của Văn Phòng Thường Trực qua Zoom online (Meeting ID: 385 464 3890) ngày 20/12/2021, qui định về thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ VII

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2022 tại Chùa Thiên Ấn, 71 Delamere St, Canley Vale, NSW 2166. Tel: 0431 313 247


Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ VII, gồm có:

- Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Bổn Điền

- Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Như Định
- Phó Trưởng ban điều hành: TT Thích Thiện Hiền
- Phụ tá Trưởng ban: TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
- Ban Tu Chính Hiến Chương: HT Thích Bảo Lạc (Trưởng Ban), HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín (Thư ký)
- Ban Thư Ký và Hành Chánh: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Tịnh,
ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
- Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Thể Viên, NS Thích Nữ Nhật Liên, Đh Diệu Ngọc
- Phát ngôn nhân Đại hội: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Trường Sanh
- Xướng ngôn viên Đại hội: TT Thích Nguyên Tạng

- Tài liệu và kỷ yếu: HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT Thích Nguyên Tạng,
TT  Thích Phổ Huân, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC TN Giác Anh, Đh Diệu Ánh, Đh Diệu Hòa, Đh Thanh Phi,  Đh Quảng Thiện Duyên, Đh Quảng Duy Minh

- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Đạo Hiển

- Ban trần thiết: NS Thích Nữ Huệ Khiết, Đh Giác Hóa

- Ban Hương Đăng & Cắm Hoa: Phật tử Chùa Thiên Ấn

- Ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Huệ Minh, Đh Diệu Huệ, Đh Giác Hóa và Phật tử Chùa Thiên ấn

- Ban đón rước: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh và Phật tử Chùa Thiên Ấn

- Ban cư trú: ĐĐ Thích Hiền Tâm, Đh Tịnh Nguyện

- Ban an ninh và trật tự: Phật tử Chùa Thiên Ấn

- Ban âm thanh và ánh sáng: Phật tử Chùa Thiên Ấn

- Ban quay phim & nhiếp ảnh: Đh Minh Tuấn Quảng Pháp Nghiêm, Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên

- Ban y tế: Đh Thiện Bảo

- Ban thị giả: ĐĐ Thích Giác Pháp, ĐĐ Thích Hữu Tín & Phật tử Chùa Thiên Ấn

- Ban vệ sinh và môi trường: Phật tử Chùa Thiên Ấn

Điều 3: Khuyến thỉnh các Thành viên Hội Đồng Điều Hành, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ VII, thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII, chiếu nhiệm vụ thi hành và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội kết thúc.

Điều 5 : Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Sydney, ngày 04 tháng 01 năm 2022


Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ,

 (Xem bản pdf có ấn ký) 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC

 

                                                                                               

 

Kính gởi :
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”
- Các cơ sở Tự Viện thành viên “kính tường”
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”
- Hồ sơ lưu 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC