PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định số 02-06/HĐGP/QĐ ngày 28/9/2020

22 Tháng Bảy 202310:19 SA(Xem: 16395)
Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định số 02-06/HĐGP/QĐ ngày 28/9/2020


phat thuyet phap

Letterhead-2022-2026


Số 30-7/HĐĐH/HC/QĐ                                                            Phật Lịch 2567, Sydney ngày 22/07/2023


QUYẾT ĐỊNH


-Chiếu tình hình nội bộ GHPGVNTNHN-UĐL-TTL cần ổn định.
-Chiếu nhu cầu sinh hoạt Phật sự của Giáo Hội sau Đại Hội kỳ 7.
-Chiếu nội dung quyết định số 02-06/HĐGP/QĐ ngày 28/9/2020 và những kết quả hệ lụy từ quyết định này.
-Chiếu theo sự hoang mang, bức xúc và dư luận của hàng Phật tử tại gia trên toàn liên bang Úc Đại Lợi
-Chiếu thỉnh nguyện thư của 19 thành viên Tăng Ni gửi Hội Chủ ngày 7/7/2023 tại Trường Hạ Thiền Lâm Pháp Bảo.Nay quyết định:


Điều 1: Hủy bỏ quyết định số  02-06/HĐGP/QĐ ngày 28/9/2020. Không còn giá trị hiện hành trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
Điều 2: Tất cả các văn kiện khác có liên quan đến vấn đề cách chức Hoà Thượng Thích Quảng Ba đều không còn hiệu lực.
Điều 3: Mọi sự tranh luận, tuyên truyền, thị phi cần phải chấm dứt để vãn hồi hoà hợp cho sự phục hoạt của Giáo Hội.
Điều 4: Các thành viên Tăng Ni quan tâm hỗ trợ để đem lại sự đoàn kết của Giáo Hội qua giải pháp "lục hoà kính".
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Điều Hành
   Hội Chủ

       (Xem Phiên Bản PDF có ấn ký)

             Hòa Thượng Thích Tâm Minh

Bản sao kính gửi:

-Chư Tôn Đức Giáo Hội Liên Châu để kính tường.
-HĐCM-CV GHPGVNTNHN-UĐL-TTL để kính tường
-HĐĐH, tất cả thành viên Tăng Ni GHPGVNTNHN-UĐL-TTL để liễu tri.
-Hoà Thượng Thích Quảng Ba để tri tường.
-Hồ sơ lưu.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC