PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thông Bạch Phật Đản PL 2568

15 Tháng Tư 20246:59 SA(Xem: 1046)
Thông Bạch Phật Đản PL 2568

phat dan sanh-2

Letterhead-2022-2026Số 48-7/HĐĐH/HC/TB                                                    Phật Lịch 2568, Sydney ngày 15/04/2024

 


Thông Bạch Phật Đản PL 2568

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý thiện nam, tín nữ,

Vào thời điểm này, khắp nơi trên thế giới đang hân hoan tổ chức Đại lễ Khánh Đản PL 2568 để kỷ niệm ngày thị hiện giáng trần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Hai mươi sáu thế kỷ trôi qua, giáo pháp của Đức Phật đã tuần tự vận chuyển bánh xe pháp lan tỏa khắp năm châu, mở toang ngục tối vô minh của chúng sanh đang mải đắm chìm trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau, trói buộc bởi nghiệp lực nhân duyên mà phải thọ lấy quả báo nơi tam đồ ác đạo.

Ngài đã chỉ rõ nguồn gốc của sanh tử cho chúng sanh. Bởi từ tập khí phiền não, ảo tưởng tự cho cái bản ngã giả tạo của mình là có thật, quyết tâm tranh danh đoạt vị để có chút vinh quang  ngắn ngủi cho một kiếp người. Đem lòng tham lam thu vén tài lợi không kể đến điều tổn vật, hại nhân để vun bồi tấm thân tứ đại. Nào có ngờ đâu một khi hơi thở ra mà không vào lại thì chỉ là một đống thịt xương mục nát, đồng như tro đất.

Chúng sanh đâu biết rằng tự tánh xưa nay của vạn pháp vốn vắng lặng, bản thể của sắc tướng vốn rỗng không. Nơi không gian vô biên, tâm chúng ta bao trùm khắp vũ trụ biết đâu là biên cương bờ mé. Với thời gian vô tận, tâm chúng ta chưa bao giờ chuyển dịch tới lui. Tâm ấy an nhiên bất động, mãi sáng suốt lặng yên chưa bao giờ thay đổi. Chỉ vì bất giác một niệm vô minh vọng động, tạo tác nghiệp nhân mà phải thọ lấy luân hồi nổi trôi theo dòng sanh tử.

Đức Phật xuất hiện như ánh sáng ban mai xua tan màn đêm tăm tối. Từ bi thương xót chúng sanh như bà mẹ hiền thương tất cả đàn con, mở bày phương tiện pháp môn dìu dắt chúng sanh trên con đường thoát khổ. Hãy tự mình cứu lấy chính mình ra khỏi vòng luân hồi sanh tử bằng cách thực hành những thiện pháp do Đức Phật chỉ dạy. Mọi người phải ý thức rằng luật nhân quả là một tòa án công bằng nhất giữa cuộc đời. Một tòa án không cần có quan tòa xét xử và luật sư biện hộ. Giải quyết mọi tội lỗi đã tạo trong quá khứ là bản thân chúng sanh hãy hướng thiện, bỏ ác làm lành, ăn năn hối cải tu tập hiện tại và tương lai để không bị nhân quả báo ứng. Vì vậy hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tạo tác và gặt lấy kết quả. Không do một đấng tối cao siêu nhiên nào định đoạt.

Đã 2568 năm qua, kể từ ngày Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, giáo pháp của Ngài vẫn còn giá trị thực tiễn cho nhân loại, cho những ai tìm nguồn hạnh phúc an lạc chân thật. Giáo lý thậm thâm như dòng sữa pháp nuôi lớn và tắm mát những tâm hồn biết bỏ bến mê quay về bờ giác.

Ngày nay âm vang tiếng giảng pháp trên non Linh Thứu vẫn còn vọng lại, nhưng lòng của hậu thế chúng sanh như những lữ khách tha phương, mải cất bước rong ruổi xa xăm đuổi theo những ảo tưởng phù du hư giả không thật.

Là đệ tử chân truyền nối dòng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả thành viên của Giáo Hội tùy duyên, tùy xứ sở sắm sửa hương hoa trai nghi lễ phẩm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ.

Nguyện cầu thế giới an bình, đao binh chấm dứt, thiên tai động đất dịch bệnh không còn. Chúng sanh buông bỏ tham sân si, sớm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã mà chuyên tâm tu tập theo đạo giải thoát. Cầu cho tất cả chúng sanh chứng thành đạo quả.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TM. Hội Đồng Điều Hành
   Hội Chủ

 (Xem phiên bản pdf có ấn ký)

     Hòa Thượng Thích Tâm Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC