PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn 5, 2011) tại Pháp

13 Tháng Chín 20111:29 CH(Xem: 3505)
Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn 5, 2011) tại Pháp
phatgiaoucchau-logo-ve-nguon-2011
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011 • Thông Điệp Ý Thức Về Nguồn của Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
 • Lá thư thứ nhứt về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
 • Lá thư thứ hai về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
 • Lá thư thứ ba về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
 • Thông Bạch về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
 • Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Tánh Thiệt
 • Chương trình Lễ Hiệp Kỵ 2011 & Giới Đàn Quảng Đức
 • Phiếu Hồi Báo
 • Hình ảnh Chùa Thiện Minh
 • Vãn cảnh Chùa Thiện Minh
 • Phật Giáo Việt Nam tại Pháp Quốc
 • Sự cám dỗ của Phật Giáo tại Pháp
 • Xem Lễ Hiệp Kỵ những năm trước
 • Chương trình Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5
 • Diễn Văn Khai Mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5
 • Trường Tuyển người làm Phật, Đại Giới Đàn Quảng Đức 2011. HT Thích Nguyên Siêu
 • Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Chư Tăng Câu Hội. HT Thích Nguyên Siêu

Tham Luận:
 • Hành Trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức.  HT Thích Bảo Lạc
 • Cuộc đời và sự nghiệp của HT Thích Thiện Minh. HT Thích Nguyên Siêu

Hình ảnh:
 • Hình ảnh Khai Mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5
 • Hình ảnh Tấn đàn Truyền Giới Tỳ Kheo
 • Hình ảnh Tấn đàn Truyền Giới Bồ Tát
 • Hình ảnh Khoáng Đại 01: Bồ Tát Thích Quảng Đức
 • Hình ảnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC