PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Chùa Pháp Bảo đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

14 Tháng Giêng 20207:33 SA(Xem: 8378)
Chùa Pháp Bảo đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

Phương Danh Phật tử Chùa Pháp Bảo

Cứu Trợ Hỏa Hoạn Cháy Rừng

 

 

Ẩn danh                                  2000

Sư Cô Giác Anh                       300

Thanh Tín                                150

Tâm Huệ                                  50

Thanh Phát – Thanh Cảnh       200

Chánh Đạt - Quảng Chiếu        200

Chúc Ninh Chúc Tín               200

Lâm Như Tạng                         100

Diệu Âm                                  50

Hảnh Ngọc                               50

Thiện Minh                              50

Ngọc Huệ                                 50

Lê Xuân Diệu                          50

Nguyên Thảo                           100

Diệu Kiểm                               100  

(Hồi hướng HL Đỗ Quỳnh Nga)

Vũ Thị Thuyết                         100

Đặng Điền Sơn                        100

Tâm Hương                              50

Diệu Quyền                                       50

Diệu Hương Và Ẩn Danh        50

Ngọc Huệ                                50

Tịnh Kỷ                                   300

Chúc Toàn                               100

Diệu Tĩnh                                200

Tâm Đức                                  100

Diệu Ngọc                               30

Thanh Giác                                        50

Hương Ngọc                            100

Diệu Hồng                               20

Thanh Đạo                               200 

Diệu Lộc                                  30

Vincent Lam                            30

Chơn Huyền Dung                            50

Trần Văn Dũng                        50

Tâm Hoa                                  50

Diệu Hương                                       100

Thanh Chi Diệu Ân                 350

Thọ Hoa                                  50

Chúc Liêm                               50

Tài                                           30

Diệu Yên                                 50

Trung Thanh                           50

Thanh Kim Joyce                    50

Ngô Thị Chi                                      50

Chúc Y                                    50

Chúc Tứ                                   50

Huệ Ngọc                                 50

Thanh Huyên                           100

Chúc Nụ                                  50

Thanh Nguyên                         20

Thiện Tường Diệu Tịnh           50

Nguyễn Chí Linh                     30

Nguyên Thảo                           300

Tâm Liên                                 50

Tâm Tuệ Hạnh                        100

Thanh Phương                         100

Diệu Lộc                                  50

Trần Tú Huê                            20

Diệu Hồng                               20

Huyền Duyên                           15

Thanh Liên                              10

Diệu Hoàng                              30

Viên Thức                                50

Ẩn Danh                                  100

Chúc Vượng                            50

 

Cập nhật đến ngày 13/1/2020: $7,435

Phương Danh Phật tử Pháp Bảo

Cứu Trợ Hỏa Hoạn Cháy Rừng

(đợt 2)

 

Đỗ Quỳnh Nga HH HL Vũ thị Thuyết                  100

Trần Anh Khoa                                           100

GĐ Đào Thái Hùng HH HL Trần Thị Tý pd Diệu Lý               300

Chúc Quyên                                                         50

GĐ Diệu Yên                                              300

Nguyễn Thị Trưng - Chúc Ý                       800

Tâm Tuệ Hạnh                                            200

Chúc Quảng Hoa                                        50

Diệu Quỳnh                                                          50

Thanh Mai                                                  15

Từ Hội                                                        100

Từ Thư                                                       100

Diệu Nhã                                                    100

Tâm Huệ                                                     100

Sư Chú Thanh Ngộ                                     50

Diệu Tánh                                                   50

Diệu Hoàng                                                 30

Quảng Chiếu – Chánh Đạt                          300

Thanh Đạo                                                  100

Diệu Yến Nguyễn Thị Mỹ Nhi                    50

Đan Thị Minh Trang                                   100

Chúc Bạch                                                  100

 

Cập nhật đến ngày 16/1/2020  $3,145.00   (đợt 2)

 

Total đợt 1 & đợt 2: $ 10,580.00---

Xem tiếp:

Danh sách Tự Viện Thành Viên Giáo Hội đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC