PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Kết quả thi cuối khóa (lớp Thiếu Nhi): Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand, từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2023

08 Tháng Giêng 20247:27 SA(Xem: 895)
Kết quả thi cuối khóa (lớp Thiếu Nhi): Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand, từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2023
Kết quả thi cuối khóa (lớp Thiếu Nhi): Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand, từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2023


ket-qua-lop-thieu-nhi-2023

lop a-thieu nhi (1)lop a-thieu nhi (2)lop a-thieu nhi (3)lop a-thieu nhi (4)lop a-thieu nhi (5)lop a-thieu nhi (6)lop a-thieu nhi (7)1_NGUYEN VY STELLA_TN A12_NGUYEN PHI DION_TN A23_NGUYEN ISABELLA_TN A24_LE NGUYEN ANH CHRIS_TN A35_NGUYEN KERRY_TN B16_WENDY PHAM_TN B17_LE AN LAC_TN B28_Ana Talbot_TN B29_TRAN VINH PHUC_TN B210_MEGAN KIM TRAN_TN B3
a


lop a-thieu nhi (8)
lop a-thieu nhi (9)lop a-thieu nhi (10)lop a-thieu nhi (11)lop a-thieu nhi (12)lop a-thieu nhi (13)lop a-thieu nhi (14)lop a-thieu nhi (15)lop a-thieu nhi (16)lop a-thieu nhi (17)lop a-thieu nhi (18)lop a-thieu nhi (19)lop a-thieu nhi (20)lop a-thieu nhi (21)lop a-thieu nhi (22)lop a-thieu nhi (23)lop a-thieu nhi (24)lop a-thieu nhi (25)lop a-thieu nhi (26)

lop thieu nhi (112)lop thieu nhi (113)lop thieu nhi (114)lop thieu nhi (115)lop thieu nhi (116)lop thieu nhi (119)lop thieu nhi (120)lop thieu nhi (122)lop thieu nhi (123)lop thieu nhi (124)lop thieu nhi (125)lop thieu nhi (127)lop thieu nhi (128)lop thieu nhi (129)lop thieu nhi (130)lop thieu nhi (137)lop thieu nhi (138)lop thieu nhi (139)lop thieu nhi (142)lop thieu nhi (143)lop thieu nhi (144)lop thieu nhi (145)lop thieu nhi (152)lop thieu nhi (154)lop thieu nhi (171)lop thieu nhi (172)lop thieu nhi (173)lop thieu nhi (176)lop thieu nhi (177)lop thieu nhi (181)lop thieu nhi (182)lop thieu nhi (183)lop thieu nhi (191)lop thieu nhi (193)lop thieu nhi (194)lop thieu nhi (195)lop thieu nhi (196)lop thieu nhi (197)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC