PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh sách học viên ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

30 Tháng Mười Một 20227:30 CH(Xem: 2223)
Danh sách học viên ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

  


Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20

của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL - TTL
được tổ chức tại Thiền Lâm Pháp Bảo, Wallacia, NSW
 (từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Ghi Danh Tham Dự
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20

 

 

 

 Stt

Học và tên

Pháp danh

Tự Viện

      1          

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đồng Thuận Thủy

Chùa Pháp Hoa

      2          

Đàm Tú Ngọc

Lệ Bạch

Chùa Pháp Hoa

      3          

Hồ Thị Thu Vân

Đồng Từ Thanh

Chùa Pháp Hoa

      4          

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Đồng Từ Sang

Chùa Pháp Hoa

      5          

Nguyễn Lệ Xuân

 

Chùa Pháp Hoa

      6          

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa

      7          

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

Chùa Pháp Hoa

      8          

Nguyễn Tấn Toàn

Đồng Toàn Thiện

Chùa Pháp Hoa

      9          

Lê Thị Thọ

Đồng Thọ Pháp

Chùa Pháp Hoa

   10          

Lê Ngọc Tâm

Vạn Từ Hạnh

Chùa Pháp Hoa

   11          

Lê Thanh Tâm

Vạn Từ Phúc

Chùa Pháp Hoa

   12          

Lê Khải Tâm

Vạn Đăng Đức

Chùa Pháp Hoa

   13          

Đỗ Ngọc Trúc Lâm

Thiện Thanh

Chùa Pháp Hoa

   14          

Nguyễn Thị Hạnh

Diệu Hương

Chùa Pháp Hoa

   15          

Trần Hồng Hải

Giác Định

Chùa Pháp Hoa

   16          

Nguyễn Thị Dung

Hải Hạnh

Chùa Pháp Hoa

   17          

Vi Tú Vân

Diệu Phú

Chùa Pháp Hoa

   18          

Phan Thị Huệ

Đại Giác

Chùa Pháp Hoa

   19          

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa

   20          

 

Chúc Thật

Tự Viện Pháp Bảo

   21          

 

Chúc Tín

Tự Viện Pháp Bảo

   22          

 

Thanh Tín

Tự Viện Pháp Bảo

   23          

 

Thanh Vương

Tự Viện Pháp Bảo

   24          

 

Thanh Phát

Tự Viện Pháp Bảo

   25          

 

Thanh Độ

Tự Viện Pháp Bảo

   26          

 

Thanh Triệu

Tự Viện Pháp Bảo

   27          

 

Thanh Châu

Tự Viện Pháp Bảo

   28          

 

Thanh Hóa

Tự Viện Pháp Bảo

   29          

 

Thanh Lý

Tự Viện Pháp Bảo

   30          

 

Huệ Đức

Tự Viện Pháp Bảo

   31          

 

Thiện Đăng

Tự Viện Pháp Bảo

   32          

 

Thiện Minh

Tự Viện Pháp Bảo

   33          

 

Quang Minh

Tự Viện Pháp Bảo

   34          

 

Hữu Giải

Tự Viện Pháp Bảo

   35          

 

Minh Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

   36          

Shane Hughes

 

Tự Viện Pháp Bảo

   37          

 

Chúc Quyên

Tự Viện Pháp Bảo

   38          

 

Chúc Hy

Tự Viện Pháp Bảo

   39          

 

Chúc Tứ

Tự Viện Pháp Bảo

   40          

 

Chúc Trinh

Tự Viện Pháp Bảo

   41          

 

Chúc Y

Tự Viện Pháp Bảo

   42          

 

Chúc Thường

Tự Viện Pháp Bảo

   43          

 

Chúc Vương

Tự Viện Pháp Bảo

   44          

 

Chúc Quảng

Tự Viện Pháp Bảo

   45          

 

Chúc Nhu

Tự Viện Pháp Bảo

   46          

 

Chúc Nguyệt

Tự Viện Pháp Bảo

   47          

 

Chúc Pha

Tự Viện Pháp Bảo

   48          

 

Chúc Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

   49          

 

Chúc Hiếu

Tự Viện Pháp Bảo

   50          

Huỳnh Ngọc Tước

Chúc Vàng

Tự Viện Pháp Bảo

   51          

Lê Ngọc Thư

Chúc Thân

Tự Viện Pháp Bảo

   52          

 

Thanh Ân

Tự Viện Pháp Bảo

   53          

 

Thanh Mỹ

Tự Viện Pháp Bảo

   54          

 

Thanh Hồng

Tự Viện Pháp Bảo

   55          

 

Thanh Chi

Tự Viện Pháp Bảo

   56          

 

Thanh Vân

Tự Viện Pháp Bảo

   57          

 

Thanh Duyên

Tự Viện Pháp Bảo

   58          

 

Thanh Phương

Tự Viện Pháp Bảo

   59          

 

Thanh Biện

Tự Viện Pháp Bảo

   60          

 

Thanh Lan

Tự Viện Pháp Bảo

   61          

 

Thanh Giác

Tự Viện Pháp Bảo

   62          

 

Thanh Ánh

Tự Viện Pháp Bảo

   63          

 

Thanh Cảnh

Tự Viện Pháp Bảo

   64          

 

Diệu Yến

Tự Viện Pháp Bảo

   65          

 

Diệu Nhã

Tự Viện Pháp Bảo

   66          

 

Diệu Thủy

Tự Viện Pháp Bảo

   67          

 

Diệu Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

   68          

 

Diệu Hiền

Tự Viện Pháp Bảo

   69          

 

Diệu Quyền

Tự Viện Pháp Bảo

   70          

 

Diệu Yên

Tự Viện Pháp Bảo

   71          

 

Diệu Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

   72          

 

Diệu Quý

Tự Viện Pháp Bảo

   73          

 

Diệu Tâm

Tự Viện Pháp Bảo

   74          

 

Diệu Hoàng

Tự Viện Pháp Bảo

   75          

 

Diệu Liễu

Tự Viện Pháp Bảo

   76          

 

Diệu Lộc

Tự Viện Pháp Bảo

   77          

 

Xuân Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

   78          

 

Huệ Sĩ

Tự Viện Pháp Bảo

   79          

 

Huệ Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

   80          

 

Tâm Hoa

Tự Viện Pháp Bảo

   81          

 

Ngọc Nghiêm

Tự Viện Pháp Bảo

   82          

 

Hiền Hòa

Tự Viện Pháp Bảo

   83          

 

Từ Thư

Tự Viện Pháp Bảo

   84          

 

Từ Hội

Tự Viện Pháp Bảo

   85          

 

Tâm Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

   86          

 

Liễu Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

   87          

 

Tịnh Bảo

Tự Viện Pháp Bảo

   88          

 

Đồng Chính

Tự Viện Pháp Bảo

   89          

 

Thiện Tâm

Tự Viện Pháp Bảo

   90          

Hồ Thị Ngọc Dung

Từ Vũ

Tự Viện Pháp Bảo

   91          

Hồ Thị Thư

Nguyên Thái

Tự Viện Pháp Bảo

   92          

Nguyễn Thị Phượng Các

Thiện Tường

Tự Viện Pháp Bảo

   93          

Hoàng Thị Quế

Thiện An

Tu Viện Quảng Đức

   94          

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

   95          

Lê Thị Lan

Huệ Ân

Tu Viện Quảng Đức

   96          

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

Tu Viện Quảng Đức

   97          

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

Tu Viện Quảng Đức

   98          

Huỳnh Thị Tuyết Hà

Nguyên Hồng

Tu Viện Quảng Đức

   99          

Lê Thị Tuyết Nhung

Nguyên Nhật Huyền

Tu Viện Quảng Đức

100          

Nguyễn Quý Phước

Huệ Đức

Tu Viện Quảng Đức

101          

Du Mỹ Trang

Hoa Nghiêm

Tu Viện Quảng Đức

102          

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

Tu Viện Quảng Đức

103          

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

104          

Đinh Minh Phượng

Hạnh Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

105          

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

Tu Viện Quảng Đức

106          

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Tu Viện Quảng Đức

107          

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

108          

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

109          

Stella Vy Nguyễn

Quảng Nguyệt

Tu Viện Quảng Đức

110          

Dion Phi Nguyễn

Quảng Nhật

Tu Viện Quảng Đức

111          

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

112          

Lê Bảo Quân Ocean

Quảng Minh

Tu Viện Quảng Đức

113          

Phạm Lữ Diễm Hân

Hòa Niệm

Tu Viện Quảng Đức

114          

James Mai

Quảng Hòa Tâm

Tu Viện Quảng Đức

115          

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

Tu Viện Quảng Đức

116          

Trần Hữu Huề

Quảng An

Tu Viện Quảng Đức

117          

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

118          

Nguyễn Trí

Bổn Tiến

Tu Viện Quảng Đức

119          

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyên Quảng Khánh

Tu Viện Quảng Đức

120          

Huỳnh Thị Thùy Trang

Quảng Hương Nghiêm

Tu Viện Quảng Đức

121          

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyên Quảng Bảo

Tu Viện Quảng Đức

122          

Hứa Thị Vân Anh

Nhuận Ân

Tu Viện Quảng Đức

123          

Ngô Thanh Lâm

Nhuận Thái

Tu Viện Quảng Đức

124          

Lưu Lệ Xuân

Huệ Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

125          

Luyện Thanh Hiền

Trí Hiển

Tu Viện Quảng Đức

126          

Luyện Khả Hân

Nguyên Quảng Nghi

Tu Viện Quảng Đức

127          

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyên Quảng Bảo

Tu Viện Quảng Đức

128          

Phan Thị Lễ

Quảng Hương Diệu

Tu Viện Quảng Đức

129          

Jane Nguyễn

Quảng Hương Tâm

Tu Viện Quảng Đức

130          

Lê Thị Hường

Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức

131          

Ngô Thị Bích Vân

Diệu Tràng

Tu Viện Quảng Đức

132          

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Đắc

Tu Viện Quảng Đức

133          

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

Tu Viện Quảng Đức

134          

Phạm Thị Thắng

Quảng Hương Liên

Tu Viện Quảng Đức

135          

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

Tu Viện Quảng Đức

136          

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

Tu Viện Quảng Đức

137          

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

Tu Viện Quảng Đức

138          

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

Tu Viện Quảng Đức

139          

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

Tu Viện Quảng Đức

140          

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

Tu Viện Quảng Đức

141          

Ngô Quang Lãnh

Nguyên Quảng Tánh

Tu Viện Quảng Đức

142          

Trần Thị Diệu Tuyết

Lệ Trinh

Tu Viện Quảng Đức

143          

Jessica Ngô Ngọc Diệp

Quảng Diệu Tịnh

Tu Viện Quảng Đức

144          

Ethan Ngô Hùng Vĩ

Quảng Như Tú

Tu Viện Quảng Đức

145          

Jasmyne Ngô Minh Trúc

Quảng Diệu Pháp

Tu Viện Quảng Đức

146          

Daniel Thiều

Nguyên Quảng Công

Tu Viện Quảng Đức

147          

John Hòa Lâm

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức

148          

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

Tu Viện Quảng Đức

149          

David Casey

Quảng Minh

Tu Viện Quảng Đức

150          

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

TV Minh Quang

151          

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

TV Minh Quang

152          

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

TV Minh Quang

153          

Ngô Thị Sáu

Thiện An

TV Minh Quang

154          

Lâm Hàn Nhất Luân

 

TV Minh Quang

155          

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

TV Minh Quang

156          

Trương Huyền

Tuệ Dung

TV Minh Quang

157          

Kerry Nguyễn

Trí Thắng

TV Minh Quang

158          

Đào Hoàng Anh

Diệu Thư

TV Minh Quang

159          

Nguyễn Thị Hương

Diệu Anh

TV Minh Quang

160          

Trịnh Mỹ Bình

Như Minh

TV Minh Quang

161          

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

TV Minh Quang

162          

Hứa Kim Tiến

Giác Liên Bạch

TV Minh Quang

163          

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

TV Minh Quang

164          

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

TV Minh Quang

165          

Hồ Văn Lâu

Tâm Hậu

TV Minh Quang

166          

Phù Thị Như

Tâm Phương

TV Minh Quang

167          

Lê Ngọc Tú

Thiện Đức

TV Minh Quang

168          

Nguyễn Thị Kiều Phi

Diệu Hạnh

TV Minh Quang

169          

Phạm Kim Hoa (bà)

Tâm Đản

TV Minh Quang

170          

Krystal Huỳnh (cháu)

Đồng Hợp

TV Minh Quang

171          

Mai Thị Thu Hương

Ngọc Minh

TV Minh Quang

172          

Võ Thị Kim Phượng

Đức Anh

TV Minh Quang

173          

Phan Thị Bích

Diệu Ngọc

Chùa Thiên Ấn

174          

Quách Thị Kiều Nga

Diệu Huệ

Chùa Thiên Ấn

175          

Hà Tấn Phong

Phổ Minh Tấn

Chùa Thiên Ấn

176          

Lưu Thị Phìa

Diệu Trí

Chùa Thiên Ấn

177          

Âu Tuấn

Tâm Kiệt

Chùa Thiên Ấn

178          

Trương Hồng Lan

Tịnh Nguyện

Chùa Thiên Ấn

179          

Nguyễn Phước Hòa

Minh Thông

Chùa Thiên Ấn

180          

Trần Kiên Châu

Liễu Chí

Chùa Thiên Ấn

181          

Nguyễn Anh Thi

Liễu Mẫn

Chùa Thiên Ấn

182          

Nguyễn Amy

Liễu Minh

Chùa Thiên Ấn

183          

Phan Thị Bích

Diệu Ngọc

Chùa Thiên Ấn

184          

Quách Thị Kiều Nga

Diệu Huệ

Chùa Thiên Ấn

185          

Hà Tấn Phong

Phổ Minh Tấn

Chùa Thiên Ấn

186          

Lưu Thị Phìa

Diệu Trí

Chùa Thiên Ấn

187          

Âu Tuấn

Tâm Kiệt

Chùa Thiên Ấn

188          

Trương Hồng Lan

Tịnh Nguyện

Chùa Thiên Ấn

189          

Nguyễn Phước Hòa

Minh Thông

Chùa Thiên Ấn

190          

Trần Kiên Châu

Liễu Chí

Chùa Thiên Ấn

191          

Nguyễn Anh Thi

Liễu Mẫn

Chùa Thiên Ấn

192          

Nguyễn Amy

Liễu Minh

Chùa Thiên Ấn

193          

Phan Thị Bích

Diệu Ngọc

Chùa Thiên Ấn

194          

Nguyễn Văn Lượng

Nguyên Hùng

Chùa Giác Hoàng

195          

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

Chùa Giác Hoàng

196          

Phạm Thị Miên

Hữu Hiền

Chùa Giác Hoàng

197          

Trương Thị Ánh

Diệu Quang

Chùa Giác Hoàng

198          

Nguyễn Thị Hoàng Xuân

Diệu Hạnh

Chùa Giác Hoàng

199          

Phạm Thị Mỹ Trí

Hữu Hòa

Chùa Giác Hoàng

200          

Phan Thị Bé

Quảng Tâm

Chùa Giác Hoàng

201          

Nguyễn Thị Thu Anh

Nguyên Nghĩa

Chùa Giác Hoàng

202          

Trần Thị Tô Nguyệt

Tâm Chi

Chùa Giác Hoàng

203          

Võ Thị Lệ

Đồng Thể

Chùa Giác Hoàng

204          

Ngô Thị Minh Mai

Hữu Huỳnh

Chùa Giác Hoàng

205          

Huỳnh Hiền

Lệ Phương

Chùa Giác Hoàng

206          

Nguyễn Thị Mỹ

Hữu Ngọc

Chùa Giác Hoàng

207          

Nguyễn Hoàng Mai

Diệu Hoàng

Chùa Giác Hoàng

208          

Đặng Thị Phương Huyền

Tâm Thông

Chùa Giác Hoàng

209          

Phan Sang

Huệ Minh

Chùa Giác Hoàng

210          

Tuyết Anh

Hiền Mỹ

Chùa Giác Hoàng

211          

Nguyễn Văn Đại

Quảng Ngộ

An Lạc Hạnh

212          

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

An Lạc Hạnh

213          

Frank Minh Trí Nguyễn

Quảng Tuệ

An Lạc Hạnh

214          

Cindy Như Ý Nguyễn

Quảng Diệu

An Lạc Hạnh

215          

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

An Lạc Hạnh

216          

Benjamin Nguyễn  

Quảng Minh

An Lạc Hạnh

217          

Nguyễn Hữu Thuận

Nguyên Thiện Phước

An Lạc Hạnh

218          

Nguyễn thi Lôïi

Nguyên Nhật Tịnh

An Lạc Hạnh

219          

Nguyễn Kelvin

Quảng Tuệ Lộc

An Lạc Hạnh

220          

Nguyễn Brandon

QuảngThắng

An Lạc Hạnh

221          

Trần Cẩm Hy

Quảng Tâm

An Lạc Hạnh

222          

Lê Thị Quyên  

Nguyên Nhật Phúc  

An Lạc Hạnh

223          

Phan Văn Tiền

Nhuận Đạt

An Lạc Hạnh

224          

Huỳnh Tuyết Nga

Diệu Đức

An Lạc Hạnh

225          

Alan Phan

Nhuận An

An Lạc Hạnh

226          

Andy Phan

Nhuận Tâm

An Lạc Hạnh

227          

Phạm Thị Thanh Tâm

Diệu Minh

An Lạc Hạnh

228          

Phạm Thị Kim Ngân

Diệu Toàn

An Lạc Hạnh

229          

Amy Phạm

 

An Lạc Hạnh

230          

Megan Kim Tran

Chơn Diệu

An Lạc Hạnh

231          

Lâm Thanh Thanh

Trung Giác

Chùa Kim Cang

232          

Lan Phạm

Hữu Như

Chùa Kim Cang

233          

Chung Chinh

Đức Tịnh

Chùa Kim Cang

234          

Phạm Anh Tuấn

Nguyên Quảng Tú

Chùa Kim Cang

235          

Nguyễn Thị Kim Thanh

Nguyên Quảng Lương

Chùa Kim Cang

236          

Phạm Gia Bảo

Quảng Diệu Âm

Chùa Kim Cang

237          

Phạm Gia Hân

Quảng Bảo Thiện

Chùa Kim Cang

238          

Trần Thị Đa

Nhật Thiện

Chùa Liên Hoa

239          

Viên Phù

Nhật Minh

Chùa Liên Hoa

240          

Võ Thị Sang

Thiện Tâm

Chùa Liên Hoa

241          

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

Chùa Liên Hoa

242          

Lê Tấn Ngọc

Quảng Bảo

Chùa Liên Hoa

243          

Vương Ngọc Tiên

Quảng Thủy

Chùa Liên Hoa

244          

Ngô Kim Loan

Giác Liễu

Chùa Liên Hoa

245          

Trịnh Thị Kim Dung

Diệu Hạnh

Chùa Liên Hoa

246          

Vũ Thúy Lan

Thiện Hạnh

Chùa Liên Hoa

247          

Nguyễn Đình Phúc

Phúc Lý

Chùa Bảo Minh

248          

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Chùa Bảo Minh

249          

Nguyễn Thị Ngọc

Chúc Bảo Tịnh

Chùa Bảo Minh

250          

Trịnh Thị Thu Thanh

Huệ Hòa

Chùa Bảo Minh

251          

Giang Ngọc Liên

Hoa Hương

Chùa Bảo Minh

252          

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

Chùa Bảo Minh

253          

Huỳnh Thị Ánh Thu

Chúc Bảo Nguyệt

Chùa Bảo Minh

254          

Trần Thị Mỹ Dung

Chúc Bảo Định

Chùa Bảo Minh

255          

Ngô Bạch Thùy

Diệu Trang

Chùa Bảo Minh

256          

Ngô Bạch Tuyết

Huệ Quang

Chùa Bảo Minh

257          

Ngô Bạch Sương

Diệu Nga

Chùa Bảo Minh

258          

Nguyễn Thị Hoa

Huệ Khiết

Chùa Bảo Minh

259          

Nguyễn Hồ Bảo Khuyên

Huệ Bảo

Chùa Bảo Minh

260          

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

Chùa Pháp Quang

261          

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

Chùa Pháp Quang

262          

Bùi Thị Vượng

Nhật Diệu Liên

Chùa Pháp Quang

263          

Võ Thị Kiều Anh

Chánh Hiện

Chùa Pháp Quang

264          

Tiền Anh Thơ

Tâm Quang

Chùa Pháp Quang

265          

Lê Thị Kim Thủy

Diệu Trân

Chùa Pháp Quang

266          

Đào Thị Liên

 

Chùa Pháp Quang

267          

Trần Thị Kim Ánh

Diệu Minh

Chùa Pháp Quang

268          

Huỳnh Thị Minh Hương

Diệu Hạnh

Chùa Pháp Quang

269          

Mai Đào Phương Uyên

 

Chùa Pháp Quang

270          

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

Chùa Pháp Quang

271          

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

Chùa Pháp Quang

272          

Bùi Thị Vượng

Nhật Diệu Liên

Chùa Pháp Quang

273          

Võ Thị Kiều Anh

Chánh Hiện

Chùa Pháp Quang

274          

Tiền Anh Thơ

Tâm Quang

Chùa Pháp Quang

275          

Lê Thị Kim Thủy

Diệu Trân

Chùa Pháp Quang

276          

Đào Thị Liên

 

Chùa Pháp Quang

277          

Trần Thị Kim Ánh

Diệu Minh

Chùa Pháp Quang

278          

Huỳnh Thị Minh Hương

Diệu Hạnh

Chùa Pháp Quang

279          

Mai Đào Phương Uyên

 

Chùa Pháp Quang

280          

 

 

 

281          

 

 

 

282          

 

 

 

283          

 

 

 

284          

 

 

 

285          

 

 

 

286          

(đã đóng sổ)

 

 

287          

 

 

 

288          

 

 

 

289          

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC