PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 2: Công phu khuya & kinh hành niệm Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)

27 Tháng Mười Hai 20232:33 SA(Xem: 878)
Day 2: Công phu khuya & kinh hành niệm Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21
The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand
Thứ Hai 25/12/2023

Công phu khuya + Thiền hành

Duy Na-Duyệt Chúng:

TT Thích Nguyên Tạng- TT Phổ Huân

Khai thị: HT Thích Bảo Lạc

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️day 2-cong phu (1)day 2-cong phu (2)day 2-cong phu (3)day 2-cong phu (4)day 2-cong phu (5)day 2-cong phu (6)day 2-cong phu (7)day 2-cong phu (8)day 2-cong phu (9)day 2-cong phu (10)day 2-cong phu (11)day 2-cong phu (12)day 2-cong phu (13)day 2-cong phu (14)day 2-cong phu (15)day 2-cong phu (16)day 2-cong phu (17)day 2-cong phu (18)day 2-cong phu (19)day 2-cong phu (20)day 2-cong phu (21)day 2-cong phu (22)day 2-cong phu (23)day 2-cong phu (24)day 2-cong phu (25)day 2-cong phu (26)day 2-cong phu (27)day 2-cong phu (28)day 2-cong phu (29)day 2-cong phu (30)day 2-cong phu (31)day 2-cong phu (32)day 2-cong phu (33)day 2-cong phu (34)day 2-cong phu (35)day 2-cong phu (36)day 2-cong phu (37)day 2-cong phu (38)day 2-cong phu (39)day 2-cong phu (40)day 2-cong phu (41)day 2-cong phu (42)day 2-cong phu (43)day 2-cong phu (44)day 2-cong phu (45)day 2-cong phu (46)day 2-cong phu (47)day 2-cong phu (48)day 2-cong phu (49)day 2-cong phu (50)day 2-cong phu (51)day 2-cong phu (52)day 2-cong phu (53)day 2-cong phu (54)day 2-cong phu (55)day 2-cong phu (56)day 2-cong phu (57)day 2-cong phu (58)day 2-cong phu (59)day 2-cong phu (60)day 2-cong phu (61)day 2-cong phu (62)day 2-cong phu (63)day 2-cong phu (64)day 2-cong phu (65)day 2-cong phu (66)day 2-cong phu (67)day 2-cong phu (68)day 2-cong phu (69)day 2-cong phu (70)day 2-cong phu (71)day 2-cong phu (72)day 2-cong phu (73)day 2-cong phu (74)day 2-cong phu (75)day 2-cong phu (76)day 2-cong phu (77)day 2-cong phu (78)day 2-cong phu (79)day 2-cong phu (80)day 2-cong phu (81)day 2-cong phu (82)day 2-cong phu (83)day 2-cong phu (84)day 2-cong phu (85)day 2-cong phu (86)day 2-cong phu (87)day 2-cong phu (88)day 2-cong phu (89)day 2-cong phu (90)day 2-cong phu (91)day 2-cong phu (92)day 2-cong phu (93)day 2-cong phu (94)day 2-cong phu (95)day 2-cong phu (96)day 2-cong phu (97)day 2-cong phu (98)day 2-cong phu (99)day 2-cong phu (100)day 2-cong phu (101)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC