PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 4: Phật Pháp Vấn Đáp - Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21-The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand

07 Tháng Giêng 20249:33 SA(Xem: 918)
Day 4: Phật Pháp Vấn Đáp - Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21-The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand
Day 4:  Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21
The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand

9am-11:30am
Thứ Tư 27/12/2023

Phật Pháp Vấn Đáp 2

HT. Thích Trường Sanh
HT. Thích Tâm Minh
TT. Thích Nguyên Tạng
TT. Thích Nhuận Chơn
TT. Thích Viên Trí
TT. Thích Hạnh Tri
ĐĐ. Thích Viên Thành

day 4-phat phap van dap (1)day 4-phat phap van dap (2)day 4-phat phap van dap (3)day 4-phat phap van dap (4)day 4-phat phap van dap (5)day 4-phat phap van dap (6)day 4-phat phap van dap (7)day 4-phat phap van dap (8)day 4-phat phap van dap (9)day 4-phat phap van dap (10)day 4-phat phap van dap (11)day 4-phat phap van dap (12)day 4-phat phap van dap (13)day 4-phat phap van dap (14)day 4-phat phap van dap (15)day 4-phat phap van dap (16)day 4-phat phap van dap (17)day 4-phat phap van dap (18)day 4-phat phap van dap (19)day 4-phat phap van dap (20)day 4-phat phap van dap (21)day 4-phat phap van dap (22)day 4-phat phap van dap (23)day 4-phat phap van dap (24)day 4-phat phap van dap (25)day 4-phat phap van dap (26)day 4-phat phap van dap (27)day 4-phat phap van dap (28)day 4-phat phap van dap (29)day 4-phat phap van dap (30)day 4-phat phap van dap (31)day 4-phat phap van dap (32)day 4-phat phap van dap (33)day 4-phat phap van dap (34)day 4-phat phap van dap (35)day 4-phat phap van dap (36)day 4-phat phap van dap (37)day 4-phat phap van dap (38)day 4-phat phap van dap (39)day 4-phat phap van dap (40)day 4-phat phap van dap (41)day 4-phat phap van dap (42)day 4-phat phap van dap (43)day 4-phat phap van dap (44)day 4-phat phap van dap (45)day 4-phat phap van dap (46)day 4-phat phap van dap (47)day 4-phat phap van dap (48)day 4-phat phap van dap (49)day 4-phat phap van dap (50)day 4-phat phap van dap (51)day 4-phat phap van dap (52)day 4-phat phap van dap (53)day 4-phat phap van dap (54)day 4-phat phap van dap (55)day 4-phat phap van dap (56)day 4-phat phap van dap (57)day 4-phat phap van dap (58)day 4-phat phap van dap (59)day 4-phat phap van dap (60)day 4-phat phap van dap (61)day 4-phat phap van dap (62)day 4-phat phap van dap (63)day 4-phat phap van dap (64)day 4-phat phap van dap (65)day 4-phat phap van dap (66)day 4-phat phap van dap (67)day 4-phat phap van dap (68)day 4-phat phap van dap (69)day 4-phat phap van dap (70)day 4-phat phap van dap (71)day 4-phat phap van dap (72)day 4-phat phap van dap (73)day 4-phat phap van dap (74)day 4-phat phap van dap (75)day 4-phat phap van dap (76)day 4-phat phap van dap (77)day 4-phat phap van dap (78)day 4-phat phap van dap (79)day 4-phat phap van dap (80)day 4-phat phap van dap (81)day 4-phat phap van dap (82)day 4-phat phap van dap (83)day 4-phat phap van dap (84)day 4-phat phap van dap (85)day 4-phat phap van dap (86)day 4-phat phap van dap (87)day 4-phat phap van dap (88)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC