PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)

01 Tháng Giêng 20204:54 SA(Xem: 6756)
Day 5: Công phu, khai thị và lễ bế mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra (Thứ Ba, 31/12/2019)
LỄ BẾ MẠC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 20
Bắt đầu lúc 9am ngày 31/12/2019
MC TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh

 

- Phật tử học viên tề tựu

- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn văn bế mạc của Ban Tổ Chức (Phó ban, TT Thích Đạo Hiển)

- Ban Thư ký báo cáo công việc (TT Thích Viên Tịnh)

- Ban Thủ Quỹ báo cáo thu chi  (NS TN Viên Thông)

- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Thích Minh Hiếu)

- Nhận xét của Ban Quản Chúng (TT Thích Thiện Hiền)
- Nhận xét của Ban Giám Thị (TT Thích Giác Tín)

- Nhận xét của Ban Học Tập (TT Thích Nhuận Chơn)

- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Tâm Huệ)

- Phát thưởng và Bằng Khen quý Phật tử học viên xuất sắc (MC mời),

- Đạo từ của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc,

- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 20 (HT Thích Trường Sanh)

- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Bổn Điền,  TT Nhuận An, TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm)

- Hồi hướng công đức và hoàn mãn (lúc 11.am)


day 5-le be mac khoa tu ky 19 (1)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (2)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (3)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (4)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (5)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (6)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (7)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (8)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (9)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (10)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (11)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (12)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (13)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (14)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (15)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (16)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (17)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (18)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (19)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (20)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (21)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (22)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (23)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (24)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (25)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (26)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (27)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (28)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (29)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (30)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (31)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (32)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (33)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (34)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (35)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (36)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (37)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (38)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (39)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (40)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (41)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (42)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (43)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (44)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (45)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (46)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (47)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (48)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (49)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (50)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (51)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (52)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (53)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (54)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (55)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (56)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (57)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (58)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (59)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (60)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (61)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (62)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (63)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (64)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (65)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (66)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (67)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (68)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (69)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (70)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (71)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (72)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (73)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (74)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (75)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (76)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (77)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (78)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (79)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (80)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (81)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (82)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (83)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (84)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (85)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (86)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (87)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (88)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (89)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (90)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (91)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (92)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (93)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (94)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (95)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (96)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (97)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (98)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (99)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (100)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (101)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (102)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (103)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (104)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (105)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (106)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (107)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (108)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (109)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (110)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (111)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (112)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (113)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (114)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (115)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (116)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (117)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (118)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (119)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (120)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (121)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (122)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (123)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (124)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (125)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (126)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (127)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (128)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (129)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (130)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (131)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (132)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (133)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (134)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (135)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (136)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (137)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (138)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (139)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (140)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (141)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (142)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (143)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (144)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (145)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (146)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (147)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (148)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (149)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (150)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (151)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (152)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (153)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (154)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (155)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (156)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (157)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (158)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (159)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (160)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (161)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (162)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (163)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (164)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (165)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (166)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (167)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (168)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (169)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (170)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (171)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (172)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (173)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (174)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (175)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (176)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (177)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (178)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (179)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (180)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (181)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (182)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (183)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (184)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (185)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (186)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (187)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (188)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (189)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (190)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (191)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (192)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (193)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (194)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (195)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (196)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (197)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (198)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (199)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (200)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (201)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (202)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (203)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (204)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (205)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (206)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (207)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (208)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (209)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (210)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (211)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (212)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (213)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (214)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (215)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (216)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (217)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (218)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (219)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (220)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (221)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (222)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (223)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (224)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (225)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (226)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (227)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (228)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (229)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (230)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (231)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (232)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (233)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (234)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (235)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (236)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (237)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (238)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (239)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (240)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (241)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (242)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (243)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (244)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (245)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (246)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (247)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (248)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (249)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (250)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (251)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (252)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (253)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (254)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (255)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (256)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (257)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (258)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (259)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (260)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (261)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (262)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (263)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (264)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (265)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (266)day 5-le be mac khoa tu ky 19 (267)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC