PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Tu Viện Minh Giác, Sydney, Úc Châu

02 Tháng Năm 20206:32 CH(Xem: 7471)
Tu Viện Minh Giác, Sydney, Úc Châu
TU VIỆN MINH GIÁC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ
42 St Johns St, CABRAMATTA, NSW 2166
Tel: 02.97243480
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

THIỀN VIỆN VĨNH ĐỨC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ
34 Allenby Rd, ROSEMORE, NSW 2557
Tel: 02.96067167


Tu Vien Minh Giac (2)Tu Vien Minh Giac (1)
Tu Vien Minh Giac (3)
Tu Vien Minh Giac (4)Tu Vien Minh Giac (5)Tu Vien Minh Giac (6)Tu Vien Minh Giac (7)Tu Vien Minh Giac (8)Tu Vien Minh Giac (9)Tu Vien Minh Giac (10)Tu Vien Minh Giac (11)Tu Vien Minh Giac (12)Tu Vien Minh Giac (13)Tu Vien Minh Giac (14)Tu Vien Minh Giac (15)Tu Vien Minh Giac (16)Tu Vien Minh Giac (17)Tu Vien Minh Giac (18)Tu Vien Minh Giac (19)Tu Vien Minh Giac (21)Tu Vien Minh Giac (22)Tu Vien Minh Giac (23)Tu Vien Minh Giac (24)Tu Vien Minh Giac (25)Tu Vien Minh Giac (26)Tu Vien Minh Giac (27)Tu Vien Minh Giac (28)Tu Vien Minh Giac (29)Tu Vien Minh Giac (30)Tu Vien Minh Giac (31)Tu Vien Minh Giac (32)Tu Vien Minh Giac (33)
Tu Vien Minh Giac (20)Tu Vien Minh Giac (34)Tu Vien Minh Giac (35)Tu Vien Minh Giac (36)Tu Vien Minh Giac (37)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC