PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hội Đồng Điều Hành (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023)

30 Tháng Mười 20191:50 CH(Xem: 4537)
Hội Đồng Điều Hành (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023)
logo-dai-hoi-khoang-dai-ky-6-2019-1000
letter-head-giao-hoi-uc-chau-2019-2023


HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)


*VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa Thượng Thích Quảng Ba

*HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
Phó Tổng Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Phẩm
Chánh Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Thể Viên
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
*CÁC TỔNG VỤ:
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Quảng Ba
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Minh Hội
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Thủ Quỹ: Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên
Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Tổng Vụ Phó: SC Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: Thượng Tọa Thích Thiện Hiền
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

*VỤ NI BỘ: (TRỰC THUỘC TỔNG VỤ TĂNG SỰ)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC