PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hình Chân Dung Đại Biểu Chư Tôn Đức tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019

30 Tháng Mười 20191:50 CH(Xem: 4700)
Hình Chân Dung Đại Biểu Chư Tôn Đức tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019
Danh sach dai bieu ky 6


01 HT Huyền Tôn
02 HT Bảo Lạc03 HT Tịnh Minh04 HT Quảng Ba05 HT Trường Sanh06 HT Minh Hiếu07 HT Bổn Điền08 HT Nguyên Trực09 TT Tâm Minh10 TT Tâm Phương11. TT Thiện Hiền12 TT Phổ Hương13 TT Nguyên Tạng14 TT Giác Tín15 TT Đạo Thông16 TT Đạo Nguyên17 TT Minh Hội18 TT Phổ Huân19 TT Hạnh Tri20 TT Viên Trí21 TT Viên Tịnh22 TT Đạo Hiển23 DĐ Hạnh Phẩm24 DĐ Viên Thành25 DĐ Minh Dung26 DĐ Minh Hỷ27 DĐ Đăng Từ28 DĐ THông Tuệ29 NT Phước Trí30 NT Chơn Đạo31 NS Tâm Lạc32 NS Như Tuyết33 NS Chân Kim34 NS Huệ Khiết35 NS Nhật Liên36 NS Viên Thông37 NS Thảo Liên38 NS Thế Viên39 SC Nguyên Khai40 SC An Thảo41 SC Thành Liên41-a SC Hạnh Chiếu42 SC Huệ Nhẫn43 SC Hạnh Liên44 SC Đạo Tịnh46 SC Giác Anh47 SC Viên Minh48 SC Phổ Huệ49 SC Tịnh Hiển50 SC Thông NHã51 SA DI Ni Hạnh Nghiêm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC