PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney, Úc Châu

14 Tháng Năm 20204:45 CH(Xem: 7393)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney, Úc Châu
TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG
Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
5 Coventry Rd, CABRAMATTA, NSW 2166
Tel: 02.97886847; 0475732928Vào năm 1997, một nhân duyên lành đã đến. Hòa thượng Pháp Sư thượng Giác hạ Nhiên, Pháp chủ GHTGKSTG, là vị Cao Tăng của Phật giáo Khất sĩ đã đặt nền móng cho Đạo Phật khất sĩ Việt Nam trên đất nước Úc Đại Lợi.  Hòa Thượng đã tạo mãi được ngôi nhà để cải gia vi tự cùng với một số Thiện Nam, Tín Nữ thời bấy giờ. Với hàm ý mong mỏi Ánh Đạo Vàng do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang hiện hữu và phát triển tại Nam bán cầu này, ngõ hầu lợi lạc quần sanh. Sau đó Hòa Thượng giao lại Đạo Tràng này cho Sư cô Thích Nữ Thành Liên (đệ tử của Hòa Thượng) Trụ Trì cho đến ngày nay.

Trải qua 23 năm dài, TX đã ổn định về mặt tài chánh. Năm 2006 đã trả xong tiền nợ ngân hàng cho ngôi TX này. Nhờ vậy mà hiện nay chư Ni và Phật tử yên tâm tu tập và hành đạo.

Lịch trình tu học hàng năm của TX như sau: Mỗi buổi sáng Chư Ni và Phật tử tụng kinh Vô lượng thọ. Hàng đêm Phật tử đến TX tụng kinh. Thứ Ba hàng tuần lạy Ngũ Bách Danh. Thứ Sáu tụng Kinh Địa tạng. Thứ Bảy công tu niệm Phật nguyên ngày. Chủ nhật công tu nửa ngày.  Mỗi năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch làm lễ Tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng.  Rằm tháng 4 , tháng Bảy chư Ni và Phật tử đồng tham dự.  Mỗi năm một lần cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni làm lễ Bố Tát tụng Bồ Tát giới.

Là một trong những ngôi Đạo Tràng được thành lập lâu nhất tại vùng Cabramatta, nơi có nhiều đồng hương Phật tử sinh sống.  Cho nên TX là điểm nương tựa tâm linh hiện hữu nhất cho người con Phật.

Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng với tâm nguyện là Sứ giả của Đức Như Lai, chúng con, chúng tôi quyết tâm cùng chư vị Phật tử thiện tri thức, hành trì pháp môn Niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc quốc. Kính nguyện mười phương Chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con và chúng sanh vô lượng an lạc.  Tịnh Xá Minh Đăng Quang mãi mãi là ngôi Đạo Tràng có bề dày lịch sử của người Úc gốc Việt hằng chiêm ngưỡng và bái vọng  .

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.TX Minh Dang Quang (1)TX Minh Dang Quang (2)TX Minh Dang Quang (3)TX Minh Dang Quang (4)TX Minh Dang Quang (5)TX Minh Dang Quang (6)TX Minh Dang Quang (7)TX Minh Dang Quang (8)TX Minh Dang Quang (9)TX Minh Dang Quang (10)
Su Co Thanh Lien (8)Su Co Thanh Lien (7)Su Co Thanh Lien (6)Su Co Thanh Lien (4)Su Co Thanh Lien (3)Su Co Thanh Lien (6)

Su Co Thanh Lien (2)

Su Co Thanh Lien (9)
Su Co Thanh Lien (13)
41 SC Thành Liênsu co thanh lien
TX Minh Dang Quang (16)
TX Minh Dang Quang (17)TX Minh Dang Quang (18)TX Minh Dang Quang (19)TX Minh Dang Quang (20)TX Minh Dang Quang (21)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC